Digitalisering

Klimatändring öppnar för arktisk fiberkabel

Sträckningen för Arctic Fibre.
Sträckningen för Arctic Fibre.

Isfria perioder i Arktis gör det möjligt att lägga fiberkablar för direkt datakommunikation mellan Europa och Japan.

Publicerad

Som en effekt av allt längre isfria perioder i Arktis planeras nu för olika fiberkabelförbindelser mellan Europa och Asien. Intressanta för sådana förbindelser är exempelvis börserna i Tokyo, London och Frankfurt, liksom även kreditkortsföretag och tv-bolag.

”Arctic Fibre” med hemvist i Toronto är en av aktörerna. Man tänker sig en 15600 km lång fiberkabel från Kina, Taiwan och Japan, via nordvästpassagen, Newfoundland till London.

Om finansieringen löser sig hoppas man under två sommarmånader 2014 lägga ut kabeln i de isfria arktiska vattnen. Kabeln i sig väntas ha en livslängd på 25 år, rapporterar tidningen die Welt.

Ett annat projekt som tänker sig att binda samman Asien med Europa kallas Arctic Link. Även den kabeln planeras för dragning förbi Grönland mot London.

Ett ryskt projekt, Rotax, är inne på samma idé, men med sträckning från Storbritannien mot Murmansk och sedan utmed ryska ishavskusten till Vladivostok för vidare anslutning med Tokyo.

Än så länge befinner sig projekten på planeringsstadiet. Investeringskostnaden uppskattas av Arctic Fibre till 640 miljoner dollar medan gruppen bakom Arctic Link räknar med att investeringen hamnar runt 1 miljard dollar.