Digitalisering

Kammarrätten avvisar kritik om datalagring

Arkivbild på ett korskopplingsskåp hos internetleverantören Bahnhof, som hela tiden motsatt sig lagring av kunders uppgifter. Foto: Bertil Ericson / TT
Arkivbild på ett korskopplingsskåp hos internetleverantören Bahnhof, som hela tiden motsatt sig lagring av kunders uppgifter. Foto: Bertil Ericson / TT

Kammarrätten i Stockholm slår nu tillbaka mot kritiken att man skulle ha formulerat en felaktig fråga när EU-domstolen tog ställning mot den svenska datalagringen.

Publicerad

Regeringen var part i målet och hade inga synpunkter, framhåller Kammarrätten.

Både Säpo och regeringens egen utredare Sigurd Heuman har kritiserat kammarrätten för att ha ställt en felaktig fråga till EU-domstolen förra året när man begärde förhandsprövning från domstolen om den svenska datalagringen.

När kammarrätten ställde sin fråga till EU-domstolen, en fråga som domstolen sen utgick ifrån i sitt svar, beskrev man datalagringen som att den omfattade samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter utan någon begränsning eller undantag. EU-domstolen fann att det inte är förenligt med EU-rätten.

Läs mer:

Någon sådan datalagring har dock inte skett i Sverige. Både Säpo och Sigurd Heuman anser därför att EU-domstolens underlag var felaktigt.

Kammarrätten svarar nu skriftligt till TT att frågorna var ”relevanta för den prövning som kammarrätten skulle göra”. I begäran om förhandsprövning redogjorde kammarrätten för de nationella bestämmelserna kring lagringsskyldigheten, framhåller man.

”Frågorna som ställdes till EU-domstolen hänvisade tillbaka till denna redogörelse och gällde alltså enbart denna lagringsskyldighet”, skriver kammarrättsrådet Erika Odung.

Läs mer:

Varför kammarrätten ändå formulerade frågan som om den gällde alla uppgifter och alla kommunikationsmedel framgår inte av det skriftliga svaret.

I stället hänvisar Erika Odung till att det var regeringen som var parti i målet i EU-domstolen.

”Regeringen hade då möjlighet att föra fram sin uppfattning om lagringsskyldigheten”, skriver Odung. Parterna i målet gavs också möjlighet att lämna synpunkter på underlaget, framhåller hon.