Innovation

Innovationer får fart med partner

Tekniskt fulländade verktyg är inte nog. Känslan måste hålla samma höga nivå. Med radikal innovation ska Sandvik Coromant nå dit.

Publicerad

Sverige är bra på innovationer. Och det med alla mått mätt. Inte minst eftersom vi har ett antal riktigt gamla företag som fortsätter att hävda sig bra.

– Men det finns en risk att den som är bra på att förvalta sina innovationer med tiden blir mindre snabbrörlig. Den som vill fortsätta framåt måste våga tänka utanför boxen, menar Ove Larson, affärsområdeschef på Core Innovation.

Han lyfter fram Apple som ett exempel där innovationsprocessen verka gå lite trögt.

– Steve Jobs storhet var att han förstod vilka behov kunderna hade och därefter skapa en produkt, och det innan de själva visste att det var just denna produkt de saknade. I dag ser vi inte något motsvarande innovationsarbete, i stället lanserar de varje år en ny modell som är lite bättre än den tidigare. Om de inte snart kommer med något radikalt nytt måste vi nog börja betrakta dem som ett företag som har förlorat förmågan att vara verkligt nyskapande.

Ove Larson, som själv har en bakgrund som entreprenör och uppfinnare, menar att etablerade företag måste bli bättre på radikal innovation för att på så sätt kunna ta större och mer omvälvande steg framåt.

För att beskriva vad han menar väljer han att lyfta sitt eget samarbete med Sandvik Coromant.

– De har mängder av duktiga ingenjörer som gör fantastiska verktyg. Tyvärr var inte upplevelsen av att använda deras produkter på samma nivå, vilket påverkade försäljningen negativt.

Core Innovation fick därför i uppdrag av Sandvik att accelerera innovationsarbetet men också att tydligare lyfta fram kundernas behov och förväntan i utvecklingsarbetet.

– Sandvik har både kunskap och muskler men vi är mer snabbfotade. Den mixen gör att vi gemensamt kan påskynda arbetet, både från Sandviks och från deras kunds behov.

Ett konkret exempel är en lansering av en ny förpackning i kombination med en momentnyckel till de verktyg som är Sandviks kärnverksamhet.

– Tidigare sålde företaget sina dyra verktyg i en förpackning som såg ut att vara hämtad från en leksaksaffär och de skickade med en fästnyckel som i bästa fall kunde användas till att skruva ihop Ikea-möbler med. Det irriterade kunderna och drog ner omdömet om den egentliga produkten.

Efter rader av kundundersökningar och intensivt utvecklingsarbete kunde Sandvik lansera både en ny förpackning och en momentnyckel i oktober. Nu är det möjligt för kunderna att sätta fast sina verktyg med exakt rätt moment varje gång, vilket ökar livslängden på verktygen och ökar produktionen.

– Signalvärdet hos kunderna blev att Sandvik inte bara såg deras problem utan även har löst det. I nästa led räknar vi med att det ska öka försäljningen av Sandviks produkter. Vår roll i arbetet har varit att identifiera kundernas behov, utveckla lösningar och inte minst piska på utvecklingen.

Vid första anblicken är en ny förpackning kanske inte så mycket att yvas över. Men om de bidrar till en helhetslösning som gör att upplevelsen av huvudkomponenter, de skärande verktygen, blir betydligt bättre bidrar det till att företaget kan behålla sin marknadsposition.

– För att lösa till synes enkla problem gäller det att ha en djup insikt om vad som är det egentliga problemet.

Han får medhåll av Sandvik Coromants vice vd Björn Roodzant.

– Innovation handlar i sin enklaste form om att förstå kunders behov och sedan omsätta det till något som åstadkommer kundvärde. I vissa fall ligger de största förbättringarna i de minsta detaljerna. Men innovation är ingenting man åstadkommer i isolering, tvärtom, vi strävar alltid efter ett tvärfunktionellt arbetssätt där vi aktivt involverar andra aktörer och nätverk.

Vad betyder ett samarbete med en mindre, extern part för inflödet av nya idéer?

– För oss är det av stor vikt att ha en samarbetspartner som både tar med funktionalitet och design i utvecklingsarbetet. Genom deras nya perspektiv och förslag har vi kunnat driva innovationsarbetet ett steg längre.

Innovationsprocessen i tre steg

1 Jaga din insikter. Det gäller att lägga ner energi på att hitta kundbehov. Det kan vara något som alla i branschen egentligen känner till, men som ingen har orkat ta tag i. Den insikten kan bli utgångspunkten för ett framgångsrikt innovationsarbete.

2 Påbörja en konceptutveckling. Glöm inte att gå tillbaka till marknaden redan vid första embryot till idéer för att stämma av att ni är på rätt väg.

3 Validera innovationen. Gör det innan den verkliga produktutvecklingen sätts i gång. Det viktiga är att innovationen stämmer med den insikt som var utgångspunkt för hela arbetet.

Källa: Ove Larsson