Innovation

Ingen oredlighet i Macchiarini-artikel

En rad artiklar av den beryktade kirurgen Paolo Macchiarini utreds för oredlighet i forskning, men nu har en av dem friats, skriver Dagens medicin.

Publicerad

Artikeln publicerades i tidskriften ”Respiration” och beskriver ett fall där en brännskadad man med svåra andningsproblem fått blodceller direkt i luftstrupen. Enligt artikeln förbättrades hans lungfunktion kortvarigt, innan han dog av multipel organsvikt.

Artikeln har kritiserats bland annat för att det saknades etikprövningstillstånd för behandlingen och att man överdrivit resultatens betydelse.

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) har dock kommit fram till att inte föreligger någon oredlighet och att de brister som påpekats ligger inom ramen för sjukvård och inte forskning.