Innovation

Ingen FOI-chef i utskottsutfrågning

Vad visste försvarsmyndigheten FOI:s chef Jan-Olof Lind om ett bulvanupplägg med Kina? Det fick riksdagen inget svar på i dag - Lind skickade en medarbetare till utfrågningen. – Meningslöst, säger Peter Rådberg (MP).

Publicerad

Jan-Olof Lind, generaldirektören vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har kallats av riksdagens försvars- och utrikesutskott om Kinaaffären. Det sker sedan Uppdrag granskning (UG) i SVT för två veckor sedan rapporterade att FOI hade ett bulvanupplägg via Kungliga tekniska högskolan.

På så vis skulle FOI:s programvara Edge, som kan användas till flygplan och missiler, kunna utvecklas tillsammans med ett militärt forskningsinstitut i Kina, CAE. Mot Kina råder dock vapenembargo i EU sedan massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Men Lind kom aldrig till utskottet med hänvisning till att han är på tjänsteresa. I stället företräddes myndigheten av en annan medarbetare som redogjorde för FOI:s tjänsteexport.

Det fick MP:s försvarstalesperson Peter Rådberg att lämna mötet delvis i protest.

– Vi fick inga svar på någonting så jag tyckte det var rätt meningslöst att sitta kvar, säger han.

I flera FOI-dokument framgick upplägget - en återlicensiering via KTH "med syfte att kunna samarbeta med länder som FOI inte kan eller vill skriva avtal med, till exempel Kina. Detta är förankrat hos gd", stod i ett mötesprotokoll från 2011.

FOI:s gd Jan-Olof Lind förnekade bulvanupplägg, trots att han visste att Kina var KTH:s motpart. Trots beskrivningen i mötesprotokollet hade Lind inte heller beslutat något sådant, hävdade han. Till UG skrev han att diskussionerna hade "stannat på forskarnivå" när de "borde förts upp till ledningsnivå".

Men korrespondens mellan flera myndigheter visar att det fanns information i ledningen. TT har tagit del av ett mejl mellan nyckelpersoner på FOI och KTH. Där framgår att en avdelningschef i Linds egen ledningsgrupp redan i oktober 2009 har en presentation av ett upplägg via KTH med CAE i Kina.

Och det är samme chef som 2011 inhämtar bland annat Försvarsmaktens syn på en licensiering via KTH. I svaret - enligt Försvarsmakten baserat på underlag från FOI - återkommer ett av syftena: "samarbeten med länder som FOI har svårt att arbeta med, till exempel Bric-länderna", där Kina ingår.

Lind hävdar också att Kina bara skulle få en "begränsad del" av Edge för civil grundforskning. Det stämmer inte med andra uppgifter. KTH har självt medgett att den del som faktiskt erbjöds kineserna i ett förslag till avtal innehöll bland annat en modul för bombfällning.

Uppgiften fick Inspektionen för strategiska produkter (ISP), vars tillstånd krävs för vapenexport, att invända mot samarbetet. ISP ansåg också enligt uppgift till UG att Edge kunde användas till Kinas kärnvapen.

Även SVT har i dag nya uppgifter om att FOI:s ledning sanktionerade ett bulvanupplägg. UG rapporterar på sin hemsida att det var Lind, tvärtemot sitt nekande, som gav klartecken för upplägget.

Enligt ett mejl från FOI till KTH gav Lind grönt ljus den 1 december 2009 under ett möte med avdelningschefen och projektledaren för Edge: "Tillsammans med (avdelningschefen) träffade jag vår gd i går och informerade honom om planerna. Det gick förvånansvärt bra. Han gav oss klartecken förutsatt att Saab och FMV också ställer sig bakom."

UG hänvisar också till korrespondens mellan KTH och FOI mellan 2008 och 2010. Där beskrivs FOI, inte KTH, som pådrivande om en avsiktsförklaring med motparten i Kina. Mejlväxlingen pekar också på att avdelningschefen förordat en lösning via KTH. I ett mejl från KTH från FOI står om ett möte med avdelningschefen, "då det hette att FOI INTE skulle underteckna någonting med CAE om Edge, så vi ordnade den här varianten med KTH".

I sin kommentar till UG framhärdar FOI, trots uppgifter om ledningens roll, att forskare diskuterat upplägget och att det "inte förts upp till ledningsnivå".

KTH, som inte säger sig känna till korrespondensen, avbröt den 5 september förhandlingarna med Kina.