Bygg

”Inga gator behöver grävas upp mer”

Inga gator ska behövas grävas upp i Vallastaden i Linköping med de nya kulvertarna.
Inga gator ska behövas grävas upp i Vallastaden i Linköping med de nya kulvertarna.

I Linköpings stolthet, den nya stadsdelen Vallastaden, ska man aldrig behöva gräva upp gator för att lägga rör eller dra ledningar. Allt läggs i ett nästan två kilometer långt kulvertsystem.

Publicerad

- De svåra markförhållanden och täta bebyggelsen utmanade oss på Tekniska verken att tänka nytt och inte bygga på traditionellt sätt. Lösningen blev en prefabricerad kulvertlösning som rymmer dricksvatten, spillvatten, fjärrvärme, fjärrkyla, el, fiber och sopsug - allt i en och samma kulvert. Just nu syns det knappt att det pågår arbeten på platsen, men under ytan är det full aktivitet, skriver det kommunala energibolaget Tekniska verken på sin hemsida.

Kulvertsystem finns på många andra ställen i världen men Vallastadens lösning är unik såtillvida att man bygger kulverterna med stora plaströr med full ståhöjd, 2,2 meter i diameter, och lägger ett antal stora betongkamrar på strategiska platser där de blivande fastigheterna kan ansluta utan att göra ingrepp i marken.

Betonginstallationerna gör också att rören hålls på plats och hindras från att röra sig i marken och pressas upp mot markytan.

- Vi hade workshops och så småningom växte den här idén fram, säger proljektledaren Gunnar Rydin i en artikel i lokaltidingen Corren.

Tekniska verken har sökt paten på tekniken.

Vallastaden blir en helt ny stadsdel med drygt tusen bostäder, ett prestigeprojekt som ska visas upp på bomässan LinköpingsBo2017. Ett femtontal byggherrar har hittills tilldelats tomter.

Tack vare kulvertssystemet, som anläggs nu under markberedningsfasen, får byggbolagen mer plats. Vallastaden blir en ovanligt tättbebyggd, bilfri stadsdel med smala gator och det hade varit svårt att få plats med alla rör och ledningar på ett konventionellt sätt.

- Vi frigör mark åt byggarna. Eftersom vi inte kommer att behöva gräva upp gatorna går ytorna att möblera med träd och cykelparkeringar, säger Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken, till Corren.


Följ Ny Teknik på Facebook!