Digitalisering

Hemliga deltagare i 800MHz-auktion

Om fyra veckor går startskottet för PTS auktion av de gamla tv-frekvenserna på 800 MHz-bandet. Men vilka som deltar är hemligt.

Publicerad

Anmälningstiden till auktionen gick ut igår, den 31 januari.

Via pressmeddelanden har Net 1 – tidigare Nordisk Mobiltelefon – samt Tele2 meddelat att de deltar i auktionen.

Tele2 ska delta via bolaget Net4mobility som ägs tillsammans med Telenor och används för operatörernas gemensamma 4g-nät.

Därför kan man anta att även Telenor deltar.

Vilka som deltar i övrigt är inte offentligt, inte ens hur många deltagarna är.

Autkionen som gäller frekvenserna mellan mellan 790 och 862 Mhz startar den 28 februari och kan följas på internet.

Sex block om 2x5 MHz auktioneras ut, och varje deltagare får köpa max två block. Minsta bud är 150 miljoner kronor.

Tillstånden är tjänste- och teknikneutrala, men den troliga användningen blir 4g med tekniken LTE för mobilt bredband.

Något krav på verksamhet på bandet finns inte heller. Bara att man betalar tillståndsavgiften på 570.000 kronor per år och block.

Det enda särskilda kravet gäller ett av blocken – block nummer sex. Den som ropar in det blocket måste bygga täckning för de omkring 1.500 hushåll och företag som idag saknar bredband med minst en megabit/s.

I gengäld får denne aktör använda summan som betalats vid auktionen, upp till max 300 miljoner kronor, för den utbyggnaden.

800 MHz-bandet är särskilt attraktivt för att det ger stor räckvidd jämfört med högre frekvenser.

Gsm-bandet på 900 MHz är nästan lika bra, men 3g-bandet på 2,1 GHz och de första (nuvarande) 4g-näten på 2,6 GHz har betydligt sämre räckvidd per basstation.

Bättre täckningsegenskaper har egentligen bara de gamla nmt-frekvenserna på 450MHz-bandet, som används av Net 1 idag för mobilt bredband med 3g-tekniken cdma2000. Dock är utrymmet på 450-bandet begränsat – totalt 4,5 MHz.

Auktionen på 800 MHz-bandet väntas pågå någon vecka och tillstånden delas ut i princip omedelbart efter avslutad auktion.