Bygg

Grönt ljus för ESS

Lund (TT). Bygget av materialforskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund får tillstånd enligt miljöbalken.

Publicerad

Enligt en deldom i mark- och miljödomstolen i Växjö får dock radioaktivt avfall inte produceras och acceleratorn inte startas innan ESS ytterligare utreder hur strålningen från verksamheten kan begränsas.

Ett klartecken från domstolen var nödvändigt för att anläggningen över huvud taget ska få byggas. Miljöprövningen har omfattat såväl bortföring av grundvatten och bullerstörningar under byggtiden som kravet på strålskydd och hantering av atomavfall när anläggningen väl är igång.

Vid sidan om miljöprövningen kräver projektet att finansieringen är fullt säkrad. Anläggningen beräknas kosta 16,7 miljarder kronor. Fortfarande saknas cirka 15 procent av de pengarna.