Bygg

Granskningen klar: Konstruktionsfel låg bakom broras i Ludvika

Så här såg det ut dagen efter broraset i Ludvika.
Så här såg det ut dagen efter broraset i Ludvika.

Ett konstruktionsfel låg bakom broraset i Ludvika i mitten av juli i fjol, visar Arbetsmiljöverkets granskning.

Publicerad

Det var under arbetet med att gjuta en bro över järnvägen som en ställning gav vika och en form med stora mängder betong rasade ner på spåren. Tolv anställda hos den polska underentreprenören G&M, som utförde arbetet på uppdrag av Skanska, skadades. Av dessa skadades sex allvarligt.

Arbetsmiljöverkets inspektör Jens Skantz har utrett orsaken och är nu klar med sina slutsatser, rapporterar Byggnadsarbetaren.

– Det var någon typ av konstruktionsfel som orsakade raset. I vilken del av den tillfälliga konstruktionen som det brast och vem som är ansvarig, det kan vi inte med säkerhet säga i dag. Om det var i stålet eller i träkonstruktionen, säger Jens Skantz.

Skantz har granskat de inblandade företagens utredningar och vad Trafikverket, som beställde bygget, hittills har kommit fram till. Han och Arbetsmiljöverkets jurist ska nu avgöra om det blir någon åtalsanmälan.

– Det svåra är att lagstiftningen utgår ifrån ett arbetsgivaransvar. De flesta som skadades hade en polsk arbetsgivare som inte var inblandad i konstruktionen, säger Skantz till Byggnadsarbetaren.

De inblandade företagen är oeniga om vem som bär ansvaret.

Detta har hänt

I januari 2017 påbörjades byggarbetena vid Kajbron. Den 13 juli, när gjutning pågick på brobanan, rasade plötsligt gjutformen och ställningen den vilade på. Tolv personer skadades.

Enligt åklagare och Trafikverket var det ställningen som gav vika. Händelsen utreds.