Digitalisering

Framtidens heta nät

Anders Furuskär
Anders Furuskär

I framtidens mobilnät kommer du ibland att prata med en basstation och lyssna från en annan. Här kan du se ett klipp på en Ericsonforskare som berättar mer.

Publicerad

För att öka prestandan i befintliga mobilnät förespråkar Ericsson att man installerar ett antal mindre basstationer  i de områden där det ofta är fullt med folk som kollar på Youtube i sin Iphone eller Android.

I videoklippet på Ericssons hemsida illustreras pikocellen med ett litet Eiffeltorn.  Där visar forskaren Anders Furuskär hur det är tänkt att fungera. 

Det handlar om så kallade heterogena nät, het net, som vi skrivit om tidigare i Ny Teknik (se länkar till höger).

Med het net menas ett mobilnät, där celler av olika storlek jobbar ihop inom samma täckningsområde. Detta till skillnad från dagens 3g-nät, där alla celler är ungefär lika stora.

Idag är behovet störst i USA,  där nätverken är sämre och användningen av smart mobiler stor.

Jens Zander, professor i radioteknik på KTH, har tidigare i Nu Teknik sagt att han tror stenhårt på att kombinera stora och små smarta basstationer i så kallade heta nät.