Opinion

Fortum: Laddningen är fortfarande subventionerad

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet
Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet
Markus Hökfelt, Nordiskt ansvarig för Fortum Charge & Drive
Markus Hökfelt, Nordiskt ansvarig för Fortum Charge & Drive

DEBATT. Att Sverige inte har fler elbilar på vägarna beror inte på att det saknas snabbladdare. Vi har satsat och fortsätter att subventionera snabbladdning – men vad tänker regeringen göra? Det undrar Markus Hökfelt, Fortum och Mattias Goldmann, Fores.

Sverige har under lång tid haft höga ambitioner på klimatområdet. Vårt energisystem har låg klimatpåverkan och vi har högst ställda mål för omställningen av transportsektorn - 2030 ska vår fordonsflotta vara fossiloberoende. Det är en omställning som förutsätter många olika insatser.

De senaste åren har Fortum tillsammans med partners knutit samman de nordiska huvudstäderna med 70 snabbladdare. Med branschens övriga satsningar har Sverige snart lika många snabbladdare som Norge. Ändå har vi i Sverige bara 3 000 rena elbilar medan Norge har 40 000. Det beror inte på avsaknad av snabbladdare.

Vi har lyssnat på elbilsförarnas oro som framkommit i den senaste tidens debatt. Fortum, tillsammans med våra samarbetspartners McDonalds, Preem, Nissan och Vasakronan kommer därför att justera prissättningen på snabbladdning till dess vi får en tillfredsställande andel elbilar i drift.

En omställning av transportsektorn till att bli fossiloberoende är en stor utmaning som förutsätter många olika insatser för att kunna realiseras. För såväl rena elbilar som laddhybrider är behovet av en väl utbyggd destinationsladdning, det vill säga normalladdning hemma, på jobbet, vid affärer, hotell mm, avgörande för att det ska bli möjligt att till vardags ladda sitt fordon kostnadseffektivt. I laddhybridernas fall är det även förutsättningen för att de ska kunna nå sin fulla potential.

Den enkla installationen av destinationsladdare och den goda tillgängligheten på el där kunderna parkerar är även en stor fördel ur systemperspektiv: Låga eller noll produktionsutsläpp, noll distributionsutsläpp, noll utsläpp från elbilen.

Men även med en väl utbyggd infrastruktur av destinationsladdning finns det för rena elbilar ett behov av snabbladdare, både för den psykologiska och den konkreta tryggheten att snabbt kunna fylla på extra räckvidd. Investeringar i snabbladdare är stora jämfört med normalladdare, men nödvändiga för att vi ska kunna ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta.

Genom att det finns ett utbyggt nät av snabbladdare så vet elbilsförare att det, längs vägarna, finns laddmöjligheter om behovet uppstår. Och att den laddningen är pålitlig, snabb och levereras till ett rimligt pris.

Tillsammans med övriga lokala aktörer; Falun EVA, Jämtkraft, Sundsvall Elnät, Vasakronan, Göteborg Energi, och kommande från ÖresundsKraft och Vattenfall för att nämna några, har Sverige lika många snabbladdare som Norge men inte ens tio procent av antalet elbilar. Även om Energimyndigheten har bidragit med viss finansiering så är det här en investering som branschen och deras samarbetspartners i huvudsak burit själva för att bidra till en omställning av transportsektorn.

I Norge har en betalningslösning motsvarande den som vi nu aktiverat i Sverige varit på plats sedan 2012. Erfarenheterna visar att snittladdningstiden är 18 minuter vid Fortums norska snabbladdningsstationer. Vi bedömer att samma förutsättningar gäller för Sverige.

Det är därför olyckligt att den debatt som nu pågår för fullt utgår från att elbilen alltid ska laddas fullt. Samtidigt så är det bara att konstatera att den här debatten riskerar att skymma de utmaningar som vi står inför för att klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att bidra till att vi kan bibehålla fokus på det som är den stora utmaningen kommer Fortum med partners att subventionera priset till två kronor i minuten under hela 2015.

Vi har lyssnat. Nu undrar vi vilka konkreta insatser som regeringen tänker vidta för att stimulera omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och vill även rikta en uppmaning till landets kommuner att skapa möjligheter för olika aktörer att bygga ut destinationsladdningen.

Markus Hökfelt, Nordiskt ansvarig för Fortum Charge & Drive

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet