Digitalisering

Fortsatt datalagring för Tele 2

Förvaltningsrätten har avslagit Tele 2:s överklagande gällande datalagring och teleoperatören ska nu fortsätta med lagringen enligt Post- och telestyrelsens tidigare föreläggande.

Publicerad

Bakgrunden är att Tele 2 i april upphörde med att lagra data och och lämna ut uppgifter om sina kunders trafik till polisen, sedan EU-domstolen ogiltigförklarat det underliggande datalagringsdirektivet.

"Integritetsskyddet måste samtidigt vägas mot till exempel polisens möjlighet att utreda och klara upp allvarliga brott och då är tillgången till uppgifter om elektronisk kommunikation ett mycket värdefullt verktyg. Detta motiverar ett visst intrång i till exempel rätten till respekt för privatliv", skriver chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson i ett pressmeddelande.