Innovation

Förslag om patentdomstol

Foto: TT
Foto: TT

Regeringen vill inrätta särskilda domstolar för patent- och konkurrensfrågor, domstolar som ska ersätta Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

Publicerad

"Företag ska fokusera på att växa och anställa fler, inte lägga tid och resurser på att driva parallella processer för att skydda sina rättigheter. Det är därför helt avgörande att det finns en väl fungerande ordning för att få dessa frågor prövade av domstol", skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget ska Stockholms tingsrätt bli Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstol, från och med den 1 september nästa år.