Innovation

Forskare säger sig stå bakom världens första Crispr-bebisar

Ett nyfött tvillingpar är de första som har redigerats med gensaxen Crispr, hävdar en forskare. Men försöket har vare sig bekräftats eller granskats av utomstående experter.

Publicerad

Den kinesiske forskaren He Jiankui uppger att han har använt gensaxen Cripsr-Cas9 för att redigera ett tvillingpars dna i embryostadiet, berättar nyhetsbyrån AP. Enligt He Jiankui var syftet att göra tvillingflickorna resistenta mot hiv-virus, något som är ett stort problem i Kina i dag.

He Jiankui uppger att han har använt Crispr för att inaktivera en specifik gen, CCR5, som underlättar för hiv-virus att komma in i en cell. Baksidan med att inte ha en normalfungerande CCR5-gen är dock att du löper högre risk att få nilfeber eller dö av influensa.

– Jag tror att det här kommer att hjälpa familjerna och deras barn. Om det orsakar oönskade biverkningar eller skador kommer jag känna samma smärta som de och det kommer att vara mitt eget ansvar, säger He Jiankui till AP.

Tvillingflickorna föddes tidigare i november. Om de verkligen är världens första Crispr-bebisar är det en viktig, men etiskt sett mycket problematisk, milstolpe. Men nyheten har inte bekräftats av någon utomstående expert. Det finns inte heller någon vetenskaplig studie publicerad om försöket, vilket förutsätter att andra forskare då får granska det.

Forskarvärlden ser en allvarlig risk med att använda gensaxen på mänskliga könsceller eftersom förändringarna då kan gå i arv. I dag vet vi inte heller säkert hur andra gener påverkas av Crispr-tekniken. Tidigare studier har visat att det finns en så kallad off target-effekt. Det innebär att gensaxen kan klippa fel, eller påverka andra gener utöver de tänkta. Det är därför tekniken är så hårt reglerad på många håll i världen i dag.

”Inte moraliskt eller etiskt försvarbart”

Kritikerna menar att försöket, om det är på riktigt, sker alldeles för tidigt.

– Det är samvetslöst, ett experiment på människor som inte är moraliskt eller etiskt försvarbart, säger genredigeringsexperten Kiran Musunuru vid University of Pennsylvania till AP.

Dessutom är det svårt att förstå varför genredigering skulle användas för att förhindra just hiv.

– Vi behöver inte genredigering för att förhindra hiv, vi behöver göra befintliga förebyggande åtgärder och behandlingar mer allmänt tillgängliga. Redigering av dna i friska embryon för att minska risken för hiv är vare sig nödvändigt eller lämpligt, säger Ainsley Newson, docent i bioetik vid University of Sydney, i ett uttalande.

Ainsley Newson är orolig för att nyheten riskerar att undergräva all den noggranna forskning som sker inom genredigering i dag, som bland annat syftar till att förhindra att barn föds med allvarliga, livsbegränsande, sjukdomar.

Genetikern George Church vid Harvard University säger dock till AP att ett sådant här försök är försvarbart, eftersom hiv är ett så stort och växande hot mot människors hälsa.

Flera forskare har tittat närmare på det material som forskaren He Jiankui har lämnat till nyhetsbyrån AP. Deras bedömning är att det inte går att säga om gentekniken utifrån detta verkligen har fungerat som tänkt. De kan inte heller säga säkert att metoden inte har gjort någon skada. Det finns enligt underlaget tecken på att den inte har fungerat fullt ut, uppger AP.