Bygg

Flera fel i branddrabbade Grenfell Tower

Grafik: Jonas Askergren
Grafik: Jonas Askergren
Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.
Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Fasadisoleringen i det branddrabbade Londonhuset bestod troligen av cellplasten PIR. Den bedömningen gör svenska Brandskyddsföreningen. Materialet används även i svenska byggnader.

Publicerad Uppdaterad

(Artikeln har uppdaterats)

Antalet dödsoffer är fortfarande oklart efter branden i London-huset där 600 personer bodde. Flera olika brandbarriärer misslyckades med att hindra eldens spridning. Enligt The Guardian inkom första larmsamtalet om branden i den 24 våningar höga byggnaden klockan 00:54. Efter ungefär en kvart hade elden spridit sig till husets högsta våning.

Det 67 meter höga Grenfell Tower hade renoverats så sent som 2016, ändå brast brandskyddet. En av förändringarna som gjordes då var en ny fasadbeklädnad, som bestod av ett yttre lager aluminium med en kärna av polyeten. Fasaden har nu kommit i fokus för frågan om vad som gjorde att elden kunde spridas så snabbt.

– Vi har fått indikationer på konstruktionen och vilka material man använt, även om inget av det är bekräftat. Det vi ser är bland annat att isoleringsmaterialet verkar vara PIR (polyisocyanurat, reds. anm.), en cellplast som är en härdplast. Och härdplaster uppfattas av branschen som säkrare än termoplaster.

Det säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen till Ny Teknik.

Isoleringsmaterialet i sig behöver inte utgöra en risk, så länge ytan på fasaden är rätt konstruerad. Även i Sverige förekommer PIR som isoleringsmaterial. I Grenfell Towers fall verkar plattorna som täckte fasaden ha varit en bidragande orsak. The Guardian rapporterar att byggentreprenören valde en billigare och mindre brandsäker variant. Firman som levererat fasadbeklädnaden har nu gått ut och meddelat att de slutar sälja den typen av plattor till höga byggnader. Klädseln, som går under namnet Reynobond PE, innehåller enligt tillverkaren Arcona, en kärna av polyeten. Den är täckt av en tunn folie i aluminium.

– Den är också brännbar. Det är två brännbara material på varandra, säger Lars Brodin, även han brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen har tagit del av handlingar som visar hur planerna på att renovera byggnaden såg ut, där bland annat materialvalet angavs.

– Det vi ser på bilderna verkar även stämma överens med handlingarna. Där kan man se att det saknas en bit av fasad och att isoleringen förefaller vara PIR, säger han.

Några av personerna som fördes till sjukhus fick enligt medieuppgifter motgift mot vätecyanidgas, som kan bildas av brinnande PIR-plast.

– Frågan är om det är PIR-isoleringen som orsakat förgiftningarna. Vätecyanid kan även utsöndras vid brand i möbler och andra plaster i hemmen, säger Ville Bexander.

Enligt honom är det tydligt att Grenfell Tower hade stora brister i sin konstruktion.

– Det är helt uppenbart att man byggt fel, och lika uppenbart att man inte kontrollerat det.

– Flera skyddsbarriärer har fallerat. Att hindra brandspridning i fasaden har man inte lyckats med här och inte heller mellan brandceller: Varje lägenhet är en egen brandcell som ska hålla i 60 minuter, samma som i Sverige, det har man inte heller lyckats med, säger han.

Englands finansminister Philip Hammond säger i The Guardian att en utredning nu ska tillsättas. Dels för att kontrollera om byggnadens konstruktion bröt mot reglerna, dels för att undersöka om brandskyddslagarna behöver uppdateras.

För att förebygga att en liknande olycka sker i Sverige föreslår Brandskyddsföreningen att tredjepartskontroller av byggnaders brandsäkerhet införs.

– Vi har egenkontroll i Sverige. De allra flesta byggarna är seriösa och vill göra kontrollerna bra, men om en byggherre vill fuska så kan de det, med dagens regelsystem, säger Ville Bexander.

Läs mer: