Digitalisering

Facebookdata till USA kan stoppas

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Det började som en tvist mellan en juridikstudent och internetjätten Facebook. Nu har EU:s generaladvokat ogiltigförklarat unionens dataöverföringsavtal med USA.

Publicerad

– Det kan få konsekvenser, säger datainspektionens chefsjurist Hans-Olof Lindblom.

I flera års tid har Facebook överfört information om de europeiska användarnas förehavanden till sina servrar i USA med stöd i den så kallade Safe Harbour-överenskommelsen. Men snart kan det vara slut med det. EU-domstolens generaladvokat Yves Bot har tagit ställning mot internetjätten i en tvist med den österrikiske juridikstudenten Maximillian Schrems som vill stoppa informationsspridningen.

– Det kan få ringar på vattnet. Om överenskommelsen inte gäller i det här fallet, gäller den då i andra? säger datainspektionens chefsjurist Hans-Olof Lindblom.

Yves Bot rekommenderar att EU-länderna själva ska kunna ta ställning till om information om medborgarna ska kunna överföras till USA, och underkänner samtidigt hela Safe Harbour-överenskommelsen som träffades för 15 år sedan. Han hävdar att USA inte kan garantera enskildas rättigheter på det sätt som förutsätts. Förslaget är inte bindande, men domstolen går ofta på generaladvokatens linje.

Hans-Olof Lindblom anser att generaladvokatens rekommendation är uppseendeväckande.

– I dag är det många företag som stödjer sig på Safe Harbour-överenskommelsen. Om överenskommelsen nu ogiltigförklaras för att den inte ger tillräckliga garantier skulle man kunna stoppa sådana överföringar av personuppgifter.

Domen kommer efter att österrikaren Maximillian Schrems i samband med NSA-avslöjandena i USA gjorde en anmälan till den irländska dataskyddsmyndigheten för att stoppa överföringen av hans Facebook-historik till USA. Myndigheten avslog ansökan, som sedan letade sig i upp i EU-domstolen.