Opinion

Ett högt pris för att bli förnybara Vattenfall

Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren
Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren

LEDARE. Hur många vet att Vattenfall har investerat 50 miljarder hittills i vindkraft och är en av de största aktörerna i Europa inom havsbaserad vindkraft?

Publicerad

Vattenfall ska bli ett av de stora energibolag i Europa som släpper ut minst koldioxid. Målet är att bli klimatneutralt till år 2050, klargjorde vd Magnus Hall vid bolagsstämman nyligen. Då sa han också att försäljningen av brunkolsverksamheten i Tyskland till tjeckiska EHP är en anpassning till den nya strategin.

Vattenfalls plan är att minska sina koldioxidutsläpp med 65 miljoner ton, men utsläppen görs i stället av den nye ägaren. Med den lösningen avsäger sig Vattenfall ansvaret för utsläppen, till ett pris av mellan 22 och 27 miljarder kronor.

Av dem ska merparten av 18 miljarder som görs i avsättningar till störst del bekosta återställandet av de enorma dagbrott som brunkolsbrytningen i Lausitz har orsakat.

Läs mer:

Brytningen har en massiv påverkan på metallers omlopp i mark och grundvatten. Enligt lokalföreningen Lausitzer Allianz är vattnet förorenat av kadmium, kvicksilver och andra föroreningar.

Helt nya sjö- och marklandskap skapas, men det är oklart om de nya ekologiska funktionerna kommer att fungera. Kolbrytningen påverkar exempelvis den livsavgörande surhetsgraden i mark och vatten. Forskare vid Brandenburgs universitet säger att det är för tidigt att avgöra om de nya markområdena kommer att bli funktionella på sikt. Det finns alltså en påtaglig risk att den massiva kritiken mot brunkolsverksamheten fortsätter i decennier, även om Vattenfall behåller och successivt avvecklar kolet.

Att i allmänhetens ögon främst förknippas med brunsvart klimat- och miljöförstörande verksamhet är en kostnad som är svår att värdera i kronor och ören. Hur många vet att Vattenfall har investerat 50 miljarder hittills i vindkraft och är en av de största aktörerna i Europa inom havsbaserad vindkraft? Och att bolaget dubblar investeringstakten för de närmaste fem åren?

Det kan du läsa mer om här:

Bolaget betalar mycket för att bli av med sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Kanske är det värt priset för Vattenfall för att kunna klä sig i sin nya, förnybara skepnad.