Digitalisering

Ericsson skär i FoU trots nya optimismen

- Lite till går det.
- Lite till går det.

Förra året investerade Ericsson 27 miljarder kronor i forskning och utveckling, FoU. <br></br> – Men vi ska ner till 20 miljarder under 2004, säger Per-Arne Sandström, operativ chef för Ericsson, och ansvarig för omstruktureringsprogrammet.

Publicerad

Per Arne Sandström Ericsson lyckades inte i sin ambition att dra ner FoU-kostnaderna mot 20 miljarder kronor redan förra året. Kostnaden stannade i stället på 27 miljarder kronor, en minskning med bara 11 procent jämfört med året innan. En betydligt beskedligare neddragning alltså, än under 2002. Då skar Ericsson ner sina FoU-kostnader med hela 27 procent.

Förra veckans bokslut togs emot med kraftig kursuppgång för Ericsson-aktien. Betydligt bättre bruttomarginal än väntat samt en höjning av prognosen för 2004 var förklaringen.

Men trots det allt mer optimistiska tonläget är inte nedskärningen inom FoU klar på långa vägar. Enligt Ericssons operativa chef Per-Arne Sandström, är ambitionen fortfarande att FoU-kostnaderna ska ner till 20 miljarder kronor.

Så en FoU-kostnad på 20 miljarder är ambitionen för helåret 2004? - Ja, det är den nivå vi ska ligga på i år.

Kommer den svenska andelen av FoU fortsätta att minska? - Den har faktiskt ökat, både räknat i anställda och pengar.

Och framöver? - Jag ser ingen anledning att ändra den svenska andelen av FoU. Det innebär att den svenska FoU-verksamheten kommer att minska i samma relation som den totala, det vill säga ungefär 25 procent.

Fortsätter ni att öka FoU i Kina? - Ja, där finns ett oerhört kunnande, så jag räknar med att antalet anställda inom FoU fortsätter att öka i Kina.

Förra året sa Carl-Henric Svanberg till Ny Teknik att 15-17 procent av omsättningen är en lämplig nivå för forskning och utveckling. Men den målsättningen gäller inte längre.

- Den är inte viktig. Avgörande är vad vi kan få ut av en 20-miljarderskostym. Och då tittar vi på marknadens krav och ser hur vi kan tillfredsställa de kraven inom ramen för vår forskning och utveckling, säger Per-Arne Sandström.

Nu när marknaden vänder, ökar inte kundkraven på nyheter och därmed behovet av en högre FoU-budget än 20 miljarder? - Nej, marknaden kräver inte mer av oss i dag. Vi räknar med att kunna få ut vad de vill ha med vår 20-miljarderskostym.

- Dessutom har vi ju en väsentligt mycket större absolut kostym än många av våra konkurrenter. Men vi har ju också en större produktportfölj, med cdma och fast telefoni, som inte våra grannar i öster har.

Jämfört med Nokia har ni inte en väsentligt större kostym. - I deras totala FoU ingår ju också terminalerna. Men om man rensar bort det så...

Även rensat från terminalerna ligger ni på ungefär samma nivå, trots er större produktportfölj inom mobilsystem och fast telefoni. - Ja, så är det nog.

Och den relationen mellan Nokia och er är du nöjd med?

- Ja.