Digitalisering

Dövblinda ska få app till Facebook

Post- och telestyrelsen (PTS) ska låta utveckla en app som möjliggör för personer med dövblindhet att använda det sociala nätverket Facebook.

Publicerad

PTS har skrivit avtal med ett IT-företag som ska ta fram en webbaserad app för telefoner, surfplattor och datorer. Den ska anpassa de populäraste funktionerna i Facebook till gruppens behov och användas med exempelvis förstoringsprogram, talsyntes och punktskriftsdisplay.

Appen ska lanseras våren 2014.