Miljö

Domens dag för norsk oljeborrning i Arktis

Therese Hugstmyr Woie från Natur og Ungdom talar utanför Högsta domstolen i samband med förhandlingen i november. Foto: Ørn E Borgen/NTB/TT
Therese Hugstmyr Woie från Natur og Ungdom talar utanför Högsta domstolen i samband med förhandlingen i november. Foto: Ørn E Borgen/NTB/TT

Strider oljeborrning i Arktis mot Norges grundlag? I dag avgör Högsta domstolen ödesfrågan.

Publicerad

Nödvändigt för att säkra statens intäkter, hävdar Norges regering.

Katastrofalt för klimatet, invänder miljöaktivister.

I dag ska Högsta domdstolen lämna besked om huruvida den norska oljeborrningen i Arktis strider mot landets grundlag.

Processen började 2016 då Norge undertecknade Parisavtalet och samtidigt – för första gången på drygt 20 år – öppnade upp för oljeborrning i tidigare oexploaterade områden i arktiska Barents hav.

Paragraf 112

Fyra miljöorganisationer, däribland Greenpeace och norska Natur og Ungdom, valde att stämma staten för brott mot paragraf 112 i landets grundlag som slår fast att naturresurser ska hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.

De två första instanserna har slagit fast att paragraf 112 är relevant men ändå dömt till statens fördel. Den första instansen menade att det inte är Norges ansvar att oljan orsakar utsläpp av växthusgaser i andra länder. Den andra slog fast att Norge har ett ansvar, men att utsläppen inte är tillräckligt stora för att paragrafen ska aktualiseras.

Staten och oljeindustrin pekar på att stora summor står på spel. Ungefär hälften av den olja som fortfarande kan utvinnas på den norska kontinentalsockeln beräknas finnas i den arktiska regionen.

Miljövänner har invändningar

Miljöorganisationerna hävdar att detta måste vägas mot något ännu viktigare.

– Högsta domstolens utslag kan göra enorm skillnad för framtiden för dagens ungdomar, säger Therese Hugstmyr Woie, som leder i Natur og Ungdom, i ett uttalande.