Innovation

De utforskar psykedelika (som inte orsakar hallucinationer)

“Magisk svamp” (Psilocybe semilanceata). Foto: Science Photo Library
“Magisk svamp” (Psilocybe semilanceata). Foto: Science Photo Library

Psykedeliska substanser har rönt ett allt större intresse som ett sätt att behandla depression och post-traumatisk stress. Ny forskning öppnar för en metod som inte orsakar hallucinationer. 

Publicerad

Att forska på psykedeliska substanser som ett led i behandling av psykisk ohälsa är egentligen inget nytt. Det pågick intensiva studier kring detta redan i mitten av 1900-talet, med mer eller mindre lyckade resultat. Men arbetet mötte ett allt starkare motstånd. I början av 1970-talet blev psykedeliska substanser narkotikaklassade. Därmed avstannade forskningen.  

De senaste åren har något dock hänt. I dag pågår forskning på psykedeliska substanser för behandling av psykisk ohälsa vid exempelvis Imperial College London och Johns Hopkins University. 

En av fördelarna som lyfts fram med att behandla med psykedeliska substanser är att de kan gynna plasticiteten. De kan möblera om kopplingarna mellan nervcellerna och öka hjärnans förmåga att bygga om sig själv.  

Somliga forskare menar att de hallucinationer som psykedeliska substanser kan orsaka är en viktig del av behandling. Men alla håller inte med om det, utan ser det mer som en oönskad baksida. Det är dock en effekt som forskare nu tycks vara på väg att kunna få bort. 

Forskare vid University of California, Davis har utvecklat en slags biosensor för att kunna identifierat en förening som inte triggar hallucinationer, men som ändå når huvudmålet: serotonin-receptorn. Deras försök har visat lovande resultat i möss, berättar The Guardian.  

Om läkemedlet klarar säkerhetstesterna kan det i ett nästa steg studeras kliniskt, på människor.  

Studien ” Psychedelic-inspired drug discovery using an engineered biosensor” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell