Innovation

De pratar i ditt öra med en laserstråle

Foto: Berg-Rusten, Ole
Foto: Berg-Rusten, Ole

MIT kan viska i ditt öra utan att omgivningen hör vad som sägs – med hjälp av laser. Forskarna hävdar att deras teknik är helt ofarlig, och nu hoppas de kunna kommersialisera den.

Publicerad

Det arbetas på flera håll med teknik för att alstra ljud vid en specifik punk med laser. Massachusetts Institute of Technology hävdar att de kan viska ett budskap in i örat på en person många meter bort utan att omgivningen hör vad som sägs. Tekniken skulle kunna användas på platser med mycket störande miljöljud, och den säga vara ofarlig.

– Det är det första systemet där man använder lasrar som är helt säkert för ögonen och huden, för att kunna skicka en ljudsignal till en specifik person i vilken miljö som helst, säger forskarteamets ledare Charles M. Wynn till Science Alert.

MIT:s Lincoln Laboratory anser att deras lösning är unik. De utnyttjar den fotoakustiska effekten, som innebär att materia som absorberar ljus kan fås att bilda ljudvågor. Med en thuliumlaser på 1,9 mikrometer fick forskarna vattenånga att vibrera med en hörbar frekvens. Vid de första testerna med en vanlig modulator kunde man fånga ljudet med en mikrofon på 2,5 meters avstånd.

Ingen annan hör meddelandet

Forskarna bytte dock till fotoakustisk spektroskopi, med en spegel som svänger fram och tillbaka i ljudets hastighet. Då kunde fler vattenpartiklar aktiveras och ljudvolymen blev högre. Riggen testades i 60 decibel vilket är ljudnivån på ett vanligt samtal.

– Det här kan fungera under relativt torra förhållanden i och med att det nästan alltid finns lite vatten i luften, inte minst runt människor, säger Wynn.

Den fotoakustiska spektroskopin innebär att ljudet bara kan uppfattas på ett bestämt avstånd, men det innebär också att man kan skicka budskap till en specifik individ som är ohörbart för omgivningen. Nu hoppas forskarna kunna kommersialisera sin teknik.

USA:s krigsmakt var dock tidigare på banan med sitt släpp än MIT, och de satsar på riktigt stora avstånd. Förra året visade Joint Non-Lethal Weapons Program upp ett klipp där de alstrade ljud och ljus med hjälp av laser. De har döpt sitt koncept till Laser-Induced Plasma Effect. En kraftfull laser förvandlar luftmolekylerna till en plasmaboll och den manipuleras sedan av en andra nanolaser.

Resultatet i filmklippet var ett obehagligt sprakande ljud med inslag som möjligtvis skulle kunna tolkas som röstlika – men Pentagon trodde 2018 att man inom tre år kommer kunna projicera en tydlig röst på stora avstånd. Krigsmakten har lyckats skapa plasmabollar på tre mils avstånd, så det torde teoretiskt innebära att de även skulle kunna generera röster på samma distans.