Innovation

De har en ny metod för att mäta syre hos exoplaneter

Foto: Nasa
Foto: Nasa
Foto: Nasa
Foto: Nasa

En syrerik atmosfär garanterar inte att en avlägsen planet har potential för liv. Men nyutvecklad teknik för att mäta syret kan skilja levande miljöer från döda.

Publicerad

På kort tid har en lång rad spännande exoplaneter upptäckts och University of California Riverside har bidragit till utvecklingen av ny teknik som kan skynda på Nasas gallring i jakten på platser där liv kan existera.

När syremolekyler kolliderar med varandra blockerar de delar av det infraröda spektrumet från att uppfattas av teleskop. Genom att analysera mönstren i det ljuset kan man räkna ut sammansättningen i en planets atmosfär. Tekniken kommer att appliceras på Nasas James Webb Space Telescope.

– Innan vårt arbete var syrenivåer liknande de på jorden inte upptäckbara med Webb. Den här syresignalen har varit känd sedan tidigt 1980-tal från studier av jordens atmosfär, men den har aldrig granskats för utforskning av exoplaneter, säger Thomas Fauchez vid Nasas Goddard Space Flight Center i ett uttalande på University of California Riversides hemsida.

Han är huvudförfattare till den studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy. Upphovsmannen bakom konceptet är dock UC Riversides astrobiolog Edward Schwieterman. Han har hjälpt Nasas team att beräkna hur mycket ljus som blockeras vid syremolekylernas kollisioner.

Men även planeter med en syrerik atmosfär kan vara helt ofruktbara, och den nya tekniken avslöjar skillnaden mellan de levande och de döda. Om planeten ligger för nära sin stjärna eller får allt för mycket ljus från densamma blir atmosfären varm och mättad med vattenånga från de dunstande haven. Den starka ultravioletta strålningen bryter ned vattnet i väte- och syremolekyler. Det lätta vätet är benäget att försvinna ut i rymden, medan syret stannar kvar. Till slut kan allt vatten ha avdunstat och kvar är en steril planet med en tjock, syrerik atmosfär.

– Med sin koppling till liv är syre en av de mest spännande molekylerna som man kan upptäcka, men vi vet inte om liv är den enda källan till syre i atmosfären. Den här tekniken kommer att låta oss hitta syre både hos levande såväl som döda planeter, säger Edward Schwieterman.