Digitalisering

DAB-radion totalsågas

DAB-radiomottagare Pure Evoke-3. Foto: Pure
DAB-radiomottagare Pure Evoke-3. Foto: Pure

Den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen är obönhörlig i sin kritik av digitalradioutredningen. Det finns ingen efterfrågan på digital ljudradio med DAB-teknik. "Fortsätt med analog rundradio på FM-bandet", säger PTS.

Publicerad

Post- och telestyrelsen är en mäktig myndighet. PTS har ansvar för all elektronisk kommunikation i Sverige. Det är PTS som fördelar radiospektrum och svarar för att radiokommunikation och andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt, eftersom radiospektrum är en begränsad ”naturresurs”.

Därför väger PTS ord tungt när myndigheten nu totalsågar digitalradioutredningens betänkande "Från analog till digital marksänd ljudradio", som lades fram i slutet av november förra året.

PTS-kritiken kan sammanfattas i fem punkter:

1. Utredningen har inte tagit hänsyn till teknikutvecklingen och de förändrade konsumenttrenderna med snabb utbyggnad av fast och mobilt bredband, mobiltelefoner och surfplattor.

2. Det finns ingen verklig efterfrågan digitalradio hos radiolyssnarna. Det saknas både underlag och analys som visar på en konsumentdriven efterfrågan på marksänd digital ljudradio.

3. Det saknas faktaunderlag till påståendet att det finns ett behov av fler program och större mångfald.

4. Det finns ingen annan användning av FM-bandet än för analoga ljudradiosändningar. Skulle ljudradion lämna FM-bandet skulle det stå outnyttjat.

5. Att flytta ljudradio från frekvensbandet 87,5-108 MHz till det digitala marknätets frekvensband 174-240 MHz skulle innebära att andra digitala sändningar skulle trängas ut.

PTS vill i stället fortsätta med analoga rundradiosändningar på FM-bandet. Det går att utveckla FM-bandet och ge plats för fler radiokanaler. Det skulle både bli billigare för staten och billigare för konsumenterna, som slipper köpa nya radiomottagare både hemma och i bilen.

PTS erkänner i sitt remissvar att man 2008 gjorde bedömningen att FM-bandet skulle bli fullt - men det byggde på förutsättningar att Sveriges Radios och närradioföreningens sändningar inte fick påverkas av frekvensbyten. Men PTS bedömer nu att det går att stuva om i frekvensbandet och ge plats för flera kanaler.

PTS säger i sitt remissvar på digitalradioutredningen att digital teknik i många fall har fördelar framför analog teknik, bland annat genom en högre teknisk spektrumeffektivitet och lägre energiförbrukning. Men det finns i dag inga tillräckligt starka skäl för att släcka ned det analoga FM-bandet, som ger rundradio till alla hushåll i hela Sverige. Dessutom har ingen annat land beslutat att helt släcka ned den analoga ljudrundradion i frekvensbandet 87,5-108 MHz.

Gilla Ny Teknik på Facebook

Digitalradioutredningen

  • Det var Fredrik Reinfeldts regering som den 25 juli 2013 utsåg en särskild utredare att arbeta för en övergång från analog marksänd ljudradio till digital marksänd ljudradio över hela Sverige (Ku 2013:01).
  • Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth utsåg docent Nina Wormbs till särskild utredare och departementssekreterare Linus Fredriksson på Kulturdepartementet anställdes som utredningens sekreterare.
  • Utredning tog namnet Digitalradiosamordningen.
  • Betänkandet som överlämnades till nuvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke heter "Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalsamordningen SOU 2014:77".