Samhälle

Chef inom svenska Bombardier häktad för misstänkt mutbrott

Åklagare vid riksenheten mot korruption begär en chef inom Bombardier i Sverige häktad. Foto: TT
Åklagare vid riksenheten mot korruption begär en chef inom Bombardier i Sverige häktad. Foto: TT

När teknikföretaget Bombardier i Sverige säljer signalsystem för järnväg till Azerbajdzjan slussas över en halv miljard kronor till ett brevlådeföretag som är mellanhand. TT och SVT:s Uppdrag granskning kan avslöja detaljer i den misstänkta mutaffären, där en chef nu har häktats.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats två gånger)

Samtidigt som TT och Uppdrag granskning utreder Bombardier Sveriges affärer häktades i dag en rysk medborgare som är anställd på Bombardier i Sverige, på begäran av åklagaren Tomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption.

Bombardierchefen, som misstänks för grovt givande av muta, nekar till brott.

Det misstänkta mutbrottet består i hur affären är upplagd. TT och Uppdrag granskning kan visa att utrustningen skeppas direkt till Azerbajdzjan. På papperet däremot säljer svenska Bombardier produkterna till det Londonregistrerade brevlådeföretaget Multiserv Overseas – som sedan säljer tillbaka dem till Bombardier i det ökänt korrupta Azerbajdzjan.

Upplägget framgår av två hemliga kontrakt, som TT och Uppdrag granskning har kommit över.

Enligt det första kontraktet säljer Bombardier i Stockholm 46 så kallade ställverk för signalsystemet, som ska till 46 preciserade järnvägsstationer i Azerbajdzjan. Brevlådeföretaget Multiserv Overseas betalar 126 miljoner kronor för utrustningen.

Kontrakt nummer två visar sedan att Multiserv säljer exakt lika många och exakt likadana produkter, för exakt samma järnvägsstationer, till Bombardier i Azerbajdzjan – men nu för drygt 104 miljoner amerikanska dollar. På vägen mellan Bombardier-bolagen fördyras produkterna lågt räknat med 570 miljoner kronor, drygt 550 procent, innan de säljs till den azeriska järnvägen, som är slutkund. Åklagaren beräknar påslaget till 700 miljoner kronor.

Multiserv har inget kontor, inget telefonnummer och såvitt känt inga anställda. Bolaget har samtidigt kopplingar till ryska affärsmän som tidigare figurerat i korrupta affärer.

Läs mer:

Sten Lindström var tidigare chef för Rikskriminalpolisens ekorotel och senare polischef på Ekobrottsmyndigheten. Han reagerar starkt på upplägget med Bombardier.

– Den här enorma uppgången i köpeskillingen kan inte ha någon rimlig förklaring, säger Lindström.

Han bedömer att pengarna ”så småningom hamnar i fickorna på några som sannolikt haft ett betydande inflytande på affären i Azerbajdzjan”.

När TT och Uppdrag granskning konfronterar Bombardier med uppgifterna om kontrakten, avböjer bolaget. Företagets presstalesperson Barbara Grimm sade dock före avslöjandet att man noggrant har granskat Multiserv.

– Det är ett legitimt företag, vi har genomlyst det och bolaget uppfyller våra etiska krav, sade hon.

Påståendet avfärdas av Lindström:

– Jag tror inte på det ett dugg. Jag tror att det här är ett bolag som de har fått anvisat från Azerbajdzjan för att göra den här affären.

Han tror inte heller att de chefer på Bombardier i Sverige som skrivit på kontrakt och gjort upp affärerna är omedvetna om vad som händer med pengarna.

– Då är de otroligt naiva i så fall. Men det tror jag inte, säger Lindström.

Bombardier hävdar att Multiserv bland annat valutasäkrar affärerna, som påstås ske i rubel och kronor, medan kontrakten visar att det rör sig om dollar och kronor. I dem framgår inte heller att Multiserv skulle göra någonting alls, förutom att köpa och sälja vidare ställverken. Lindström avfärdar också Bombardiers förklaring:

– Det verkar inte sannolikt, det är helt orimliga summor.

Beräkningen av prisökningen mellan kontrakten är baserad på den dollarkurs som rådde när det andra kontraktet ingicks, den 16 juni 2014. Om man betänker att dollarkursen stigit kraftigt sedan dess har ytterligare betydande summor hamnat hos Multiserv, vartefter delbetalningarna har rullat in.