Bygg

Cementa nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen: ”Får konsekvenser”

Kalkbrott vid Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Karl Melander/ TT
Kalkbrott vid Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Karl Melander/ TT
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa Foto: Pontus Orre
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa Foto: Pontus Orre
Cementas fabrik i Slite på Gotland. Arkivbild Foto: Karl Melander/TT
Cementas fabrik i Slite på Gotland. Arkivbild Foto: Karl Melander/TT

Cementas kalkbrytning på Gotland har tagit ett steg närmare det tvärstopp som byggbranschen varnat för. Detta sedan Högsta domstolen (HD) nekat prövningstillstånd. Cementa säger till Ny Teknik att det nu krävs ytterligare politiska initiativ – annars väntar stora konsekvenser.

Publicerad

Uppdaterad

”Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd”, skriver HD på sina webbsidor.

Det innebär att Mark- och miljööverdomstolens beslut från juli står fast, där domstolen underkände Cementas underlag för konsekvensanalyser av 20 års fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland.

– Det är olyckligt att HD inte väljer att pröva detta fall. Flera principiellt viktiga frågor lämnas nu obesvarade, och därmed råder det fortsatt osäkerhet kring miljöprocesser i Sverige vilket inte bara får konsekvenser för oss utan för hela den svenska industrin, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, till Ny Teknik.

Ministern: Omfattande samhälls samhällskonsekvenser

Cementas befintliga tillstånd för kalkbrytningen löper ut i oktober, men tidigare i augusti presenterade regeringen en plan där ett tillfälligt undantag i miljöbalken förlänger Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite med åtta månader efter oktober. Det skulle då gälla kalk som inte hunnit brytas, men som geologiskt omfattades av det tillstånd som löper ut i höst.

”En eventuell storskalig försörjningsbrist av cement skulle kunna få omfattande samhällskonsekvenser. Brister i cementförsörjningen riskerar att skapa svallvågor in i flera samhällssektorer”, skriver näringsminister Ibrahim Baylan (S) i en kommentar till TT.

Han tillägger att arbetet med ett förslag till den ändring i miljöbalken som behövs för att ge regeringen möjlighet att besluta om fortsatt täkt- och vattenverksamhet under en övergångsperiod pågår.

”Det arbetet pågår för fullt i regeringskansliet för att undvika de betydande samhällskonsekvenser som ett storskaligt driftsstopp i närtid skulle innebära”, skriver han.

Cementa: Ska lämna in en ny ansökan

Regeringens beslut kom sedan en konsultrapport baserad på intervjuer med branschfolk visat att det på kort och mellanlång sikt inte går att täcka behovet av kalk för Sveriges cementtillverkning med import.

Samtidigt har Cementa flaggat för att bolaget inom kort kommer att lämna in en helt ny ansökan om tillstånd för fortsatt kalkbrytning, men för en kortare period än 20 år och med begränsade miljökonsekvenser.

– Vi förbereder nu två parallella processer. Dels handlar det om att ta fram en helt ny ansökan, dels förbereder vi för ett kortare tillstånd, säger Karin Comstedt Webb till Ny Teknik.

Enligt henne finns det en uppenbar risk för glapp nästa sommar, då Cementas tillstånd löper ut.

– Vi jobbar med att hitta importflöden och andra flöden, men de är ju inte garanterade utan kräver också myndighetsgodkännande. För att kunna skapa en trygghet i svensk försörjning så krävs det ytterligare politiska initiativ, till exempel genom att implementera EU-lagstiftningen om samhällsviktig verksamhet, för annars väntar stora konsekvenser, säger hon.

Väntar på remiss

Byggbranschen har tidigare varnat för katastrofala följder om det blir ett cementstopp från Gotland. Varningarna upprepas nu:

– Min fråga blir nu vad politiken kommer att kunna göra för att säkerställa att vi inte har ett byggstopp i juni i stället och stora varsel som behöver lösas ut kring jul, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, till TT.

Hon tillägger att hon fortfarande väntar på remiss från den tillfälliga lagändringen, som ännu inte har kommit från regeringen.

– Många av de projekt som är igång och ska byggas efter nästa sommar planeras just nu. Redan det här kan skapa oro och påverka kommande projekt som är i planeringsstadiet, säger hon.