Bygg

Byggbuller stör mössen

Försöksdjur på Karolinska institutet störs av stora pågående byggprojekt. Produktionsbortfallet beräknas till minst 10 miljoner kronor trots olika insatser för att begränsa störningarna. Foto: Robert F. Obert/TT
Försöksdjur på Karolinska institutet störs av stora pågående byggprojekt. Produktionsbortfallet beräknas till minst 10 miljoner kronor trots olika insatser för att begränsa störningarna. Foto: Robert F. Obert/TT
Brun Ulfhake. Foto: Ulf Sirborn
Brun Ulfhake. Foto: Ulf Sirborn

En musambulans och vibrationsdämpande skumgummi.<br/> När Karolinska institutet omges av bullriga byggprojekt har en rad åtgärder vidtagits för att minska försöksdjurens stress.<br/> Men trots åtgärderna är en del möss bekymrade.

Publicerad

Karolinska institutet i Solna har de senaste åren omgetts av flera stora byggprojekt, till exempel Norra länken och Citybanan. Projekten, som inkluderar sprängningar, har lett till problem för Karolinska institutets försöksdjursverksamhet.

– Framför allt i början hade vi problem med en del av mössen. Det handlade bland annat om att de avlade sämre, säger Brun Ulfhake, verksamhetschef för komparativ medicin på Karolinska institutet.

Brun Ulfhake berättar att det är väl känt att djur reagerar på vibrationer. Vad gäller möss så kan de, förutom att avelsbeteendet påverkas, bli aggressiva. Deras förändrade beteenden gör också att det kan bli svårare att bedöma resultaten av försöken. Tack vare snabba insatser kunde dessa tendenser stävjas.

Insatserna handlar bland annat om att installera bullerdämpande skumgummimaterial på de ställningar där mössens burar befinner sig. Trots det beräknas kostnaderna i

produktionsbortfall inom forskning till minst tio miljoner kronor.

– Under perioder av sprängningar har det varit många som skjutit försök på framtiden för att ta bort risken för påverkade resultat, säger Brun Ulfhake.

Karolinska institutet har också varit i kontakt med byggherrarna.

– Spontant kan jag tycka att Trafikverket agerat ansvarsfullt. De gav oss ersättning för sprängningarna av Citybanan. Men jag är inte så säker på de andra aktörerna. Vi har fått svaret att sprängningarnas bieffekter är vårt problem, säger Brun Ulfhake.

Pia Gillsäter är kommunikatör för Citybanan på Trafikverket. Hon berättar att byggherren tog kontakt med försöksdjursverksamheten inför sprängningarna redan 2007.

– Vi knackade på och berättade att vi skulle spränga rakt under Astrid Fagreus-laboratoriet. Vi gjorde därefter en rad anpassningar. Vi körde bland annat med mindre sprängsalvor, satte gummifötter eller stålfjäderförsedda ramar på ställningarna som burarna stod på, och skaffade en musambulans ifall mössen behövde flyttas, säger hon.

Efter åtgärderna minskade stress­nivåerna på djuren, berättar Pia Gillsäter. Men trots Trafikverkets och Karolinska institutets egna åtgärder är dock inte problemen över.

– Situationen är hanterbar, men frågan om evakuering är ständigt aktuell. Ungefär en tredjedel av vår försöksdjursverksamhet är i farozonen att påverkas i nuläget, säger Brun Ulfhake.

Parningsrace gav 1 976 stycken ungar

  • I vilt tillstånd finns det tre mus­arter i Sverige som gärna vistas i byggnader: husmus samt större och mindre skogsmus.
  • En mus kan ta sig igenom ett hål på sex millimeter.
  • Blir könsmogna efter tre veckor.
  • Ett experiment med 24 möss (12 hanar och 12 honor) medförde att antalet möss blev 2 000 efter åtta månader.