Opinion

Bli innovatör, Reinfeldt!

Mats Engström, chefredaktör.
Mats Engström, chefredaktör.

De avgör framtidens tillväxt. 42?000 skarpa hjärnor som arbetar med forskning och utveckling i storbolagen. Ny Teknik kartlägger i detta nummer hur storföretagen investerar i ny kunskap. Förra året jobbade drygt 2 000 fler personer med forskning och utveckling än krisåret 2009.

Publicerad

Det ser värre ut i år. Astra Zeneca lägger ned forskningen i Södertälje. Framtiden för Saab Automobile är osäker. Ericsson minskar sin forskningsbudget.

Hur mycket utveckling finns kvar i Sverige om tio år?

När vi började göra FoU-ligan år 1993 såg världen annorlunda ut. Företagen var i högre grad knutna till sitt hemland. Astra och Pharmacia hade fortfarande svenska ägare. Internet fanns knappt och Kinas andel av världsekonomin var blygsam.

I?dag är produktionssystemen globala och innovation sker ofta i nätverksprojekt över tidszonerna. Sverige är en liten hemmamarknad för de stora teknikföretagen. Flera av dem har FoU-center i Asien.

”Risken finns att de svenska FoU-jobben fortsätter att minska framöver”, säger Christian Berggren, professor i industriell organisation vid Linköpings universitet, till Ny Teknik. Han oroar sig bland annat för att kinesiska Geely kommer att lägga mer av Volvos personbilsutveckling i Kina.

Visst finns det ljuspunkter. Sverige har en högutbildad befolkning och toppar listorna över de främsta innovationsnationerna. Ut-ländska företag som Huawei lägger utveckling i Sverige för att dra nytta av kunskapsnätverken.

Men ska vi klara oss i framtiden har vi inte råd att förlora talanger genom dåligt fungerande skolor, segregation och föråldrade könsmönster. Vi behöver långsiktigt ägande, liksom riskvilligt kapital till snabbväxande företag.

Inte minst behöver vi en bättre forsknings- och innovationspolitik.

Statens pengar går i dag främst till inomvetenskaplig forskning. Sverige skiljer sig från andra länder, som satsar mer på verkliga behov. Dessutom är avståndet mellan universiteten och företagens verklighet ofta alltför stort.

Många hoppas på höstens forskningsproposition, men ännu finns inga klara besked. Annie Lööfs näringsdepartement vill ha bättre samverkan och mer statliga pengar till behovsmotiverad forskning, Jan Björklunds utbildningsdepartement håller emot och betonar den vetenskapliga spetsforskningen. Moderaterna ligger påfallande lågt.

Det duger inte. Forskarnas nyfikenhet och företagens nytta hör samman.

Fredrik Reinfeldt behöver bli innovatör i forskningspolitiken och lösa tvisten mellan regeringens mindre partier. Sveriges framtid som innovationsland är en statsministerfråga.