Övriga nyheter

Biodieseln konkurreras ut i oljekrisen

”Jag är jävligt förbannad. Om man ska välja att köra miljövänligt så ska de inte lägga skatt på det”, säger Jörgen Emanuelsson, vd för Emanuelssons Transport i Motala, som efter nyår tankar rapsoljediesel i 13 av bolagets lastbilar. Koldioxidutsläppen minskar med 930 ton/år men bolaget får betala en halv miljon kronor i höjd skatt 2015. Till höger David Varverud från Energifabriken. Foto: Motala Fotografiska Bilder AB
”Jag är jävligt förbannad. Om man ska välja att köra miljövänligt så ska de inte lägga skatt på det”, säger Jörgen Emanuelsson, vd för Emanuelssons Transport i Motala, som efter nyår tankar rapsoljediesel i 13 av bolagets lastbilar. Koldioxidutsläppen minskar med 930 ton/år men bolaget får betala en halv miljon kronor i höjd skatt 2015. Till höger David Varverud från Energifabriken. Foto: Motala Fotografiska Bilder AB
Energifabrikens försäljning av rapsoljediesel till bussbolag, lastbilsåkerier och andra fordonsägare har minskat med en tredjedel. Foto: Studio Liverpool & Dacke
Energifabrikens försäljning av rapsoljediesel till bussbolag, lastbilsåkerier och andra fordonsägare har minskat med en tredjedel. Foto: Studio Liverpool & Dacke

Det låga oljepriset börjar slå hårt mot biodieseln. Samtidigt drabbades det förnybara drivmedlet vid årsskiftet av höjd energiskatt. <br/>– Det är väldigt allvarligt, inte bara för oss, säger David Varverud på Energifabriken.

Publicerad

Sedan årsskiftet har Energifabrikens försäljning av rapsoljediesel till bussbolag, lastbilsåkerier och andra fordonsägare minskat med en tredjedel. Och eftersom användningen av biodiesel minskar koldioxidutsläppen med cirka 60 procent (jämfört med fossil diesel) påverkar de minskade beställningarna klimatet.

– Jag är övertygad om att det som sker nu strider mot vad Sveriges medborgare förväntar sig av politiken, säger delägaren David Varverud, vars bolag säljer och distribuerar biodiesel runtom i Sverige.

Bakom omsvängningen ligger det dramatiska fallande råoljepriset som det senaste halvåret gjort fossila dieseln billigare. Literpriset har sjunkit med runt 2 kronor sedan i somras.

Men också den höjda energiskatten på biodiesel som infördes den 1 januari slår mot biodieseln. Den kostar nu en dryg krona mer per liter vid höginblandning, och 1,40 kronor mer per liter vid låginblandning i fossilt bränsle, enligt finansdepartementet.

Lars Lind är vd på Perstorps Bioproducts, som årligen tillverkar ungefär 130 000 ton rapsoljediesel, RME, i Sverige:

– Vi har sett en god tillväxt de senaste åren, men ser nu en osäkerhet på marknaden. Den påverkar kanske inte lika mycket bussbolag i kollektiv linjetrafik med starka miljöambitioner, som mindre åkerier med pressad ekonomi.

Ett sådant är Ruddammens åkeri i Örebro. I fjol började man gå över till att tanka 100 procent biodiesel i bolagets timmerbilar, som tillsammans förbrukar 420 000 liter bränsle per år. Men sedan årsskiftet kör man på vanlig diesel igen.

– Vi har inte de marginalerna att vi kan köra på RME med tanke på att det blir dyrare och innebär mer krångel, säger åkeriets ägare Patrik Larsson.

Med krångel avser han tätare byten av bränslefilter och serviceintervaller. Han fortsätter:

– Men jag tycker att det är så fel att statsmakterna slår undan benen på alla som vill köra miljövänligt.

Samtidigt påpekar Ulric Långberg, sakkunnig på Sveriges Åkeriföretag, att många transportföretag har kontrakt som innebär att man låter transportköparen betala separat för dieselbränslet. Och att man därmed inte är extremt priskänsliga.

Men klausulen gäller inte biodiesel, uppger Patrik Larsson.

– Blir den dyrare får jag betala.

Upprördheten i biodieselbranschen späds på av att man anser att skattehöjningen vilar på felaktiga beräkningar från Energimyndigheten. Beräkningarna från 2013 ligger nu till grund för att EU-kommissionen anser att skattebefrielsen för biodieseln av typ Fame, där rapsoljediesel ingår, varit för stor, med hänvisning till statsstödsreglerna.

Därför valde riksdagen att höja energiskatten på Fame-biodiesel från januari i år. Samtidigt skattebefriades HVO, en mer processad och dyrare biodiesel.

– Vi tycker att statsmakterna hanterat det här väldigt illa och att det motverkar klimatambitionerna, menar Lars Lind på Perstorps Bioproducts.

Charlotte Svensson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, betonar att Sverige måste ha EU-kommissionens godkännande för att ge statsstöd och att biobränslen inte får överkompenseras.

– Men vi förstår ju att det här inte är något långsiktigt och bra system. Det vi gör nu är att undersöka möjligheterna att införa ett kvotpliktsystem för att på ett kostnadseffektivt sätt premiera biobränslen, säger Charlotte Svensson.

Den 26 februari får finansdepartementet nya beräkningar från Energimyndigheten – som jämför bränslenas produktionskostnader – men vad det politiska utfallet kan bli vet hon inte.

Hur ser regeringen på att det kraftiga oljeprisfallet också kan påverka andra förnybara energislag från sol och vind?

– Vi tycker att det är ett problem, och undersöker hur vi kan se till att premiera förnybara energislag. Förslag kommer i höstbudgeten.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Så slår oljepriset mot alternativen

  • Priset på råolja har sjunkit från 110 dollar per fat i juni i fjol till 57 dollar nu i februari.
  • Marknaden för alternativa, förnybara, fasta bränslen – ved, pelletts, torv och flis – påverkas dock inte nämnvärt, enligt Energimyndigheten. Oljan som bränsle har inte blivit så billig att industrier och kraftvärmeverk svänger tillbaka till olja. Inte minst eftersom skatter och avgifter läggs på oljepriset, som sätts i dollar, och priset på dollar har stigit i förhållande till svenska kronan.
  • Men om det låga oljepriset blir långvarigt kan priset på de fasta biobränslena påverkas, säger Matti Parikka, analytiker på myndigheten.
  • Men för övriga biodrivmedlen etanol, HVO, biodiesel och biogas hårdnar konkurrensen i förhållande till den fossila dieseln och den kan få sämre lönsamhet, konstaterar han. Men facit av hur det kraftiga oljeprisfallet påverkar alternativa bränslen kommer först efter några månader när definitiv statistik publiceras, säger han.