Bygg

Beslutet: Snabbtågen stannar inte i Nyköping och Skavsta

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Snabbtågen från Stockholm söderut kommer att svischa förbi på sidan om Skavsta flygplats och Nyköping. Det blir följden när regeringen nu satt ner foten om var huvudspåret på nya Ostlänken ska dras.

Publicerad

Obegripligt, tycker Nyköpings kommunalråd.

Regeringen har i dag tagit beslut om den korridor där den nya tågsträckan ska gå – sträckan som är en första etapp i moderniseringen av tåglinjen mellan Stockholm och Malmö/Göteborg. Beskedet följer Trafikverkets förslag och det är myndigheten som sedan beslutar detaljplaneringen inom korridoren.

Huvudspåret kommer inte att passera Skavsta flygplats eller Nyköping, något som varit uppe till diskussion och önskats av berörda parter, kommunen och flygplatsen. I stället byggs bibanor till dessa ställen som kopplas på huvudspåret, men det kommer innebära längre restider till exempelvis Stockholm än om huvudbanan gått direkt till Skavsta och Nyköping.

Sämre och dyrare

– Den här lösningen både fördyrar och försämrar, säger kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström (S) som tycker beslutet är obegripligt.

Trafikverket har pekat på att det skulle bli för trångt på spåren om även Nyköping och Skavsta skulle hamna på huvudbanan, men de prognoserna underkänner Granström.

Men enligt miljöminister Karolina Skog (MP) finns flexibilitet i det här beslutet, inga dörrar stängs helt och det kommer att vara möjligt att åka direkttåg mellan exempelvis Skavsta och Stockholm.

– Den här spårlösningen öppnar för flera lösningar, säger Karolina Skog (MP).

Följer E4:an

I stora drag kommer den nya Ostlänken att följa E4:an.

– Ur miljösynpunkt är det en lämplig lösning, säger Skog.

Dagens besked är inte avgörande i sig för om det kommer att byggas spår för den snabbaste varianten av höghastighetståg.

– Beslutet möjliggör båda alternativen, vi låser inte fast oss, säger Karolina Skog.

Hon vill trycka på det viktiga i att bygga ut järnvägen.

– Vi har kapacitetsbrist i dag, det är trångt på spåren.

Någon gång 2033–2035 beräknas Ostlänken vara färdigbyggd. Kostnaden beräknas till runt 50 miljarder kronor.