Populärteknik

Bensin för halva priset

Med en ny metod för att producera bensin av naturgas kan priset sänkas dramatiskt.

Publicerad

Att utvinna bensin ur naturgas är en gammal och välkänd teknik. Men hittills har den i de flesta fall varit alldeles för dyr för kommersialisering.

Men nu har forskare i USA utvecklat en process som kostar hälften av att producera bensin från råolja, skriver MIT Technology Review.

"Vid en pilotanläggning i Kalifornien häller en tekniker in vita pellets i ett stålrör som han försluter och leder sedan in syre och metan som är huvudingrediensen i naturgas. Några sekunder senare rinner vatten och etylen ut ur röret. I en följande enkel process förvandlas etylenet till bensin".

Hemligheten är den katalysator som utvecklats av det nystartade företaget Siluria Technologies i Kalifornien.

De metoder som hittills använts för att utvinna bensin ur naturgas är dyra då processerna är komplicerade och slukar mycket energi. I första steget krävs höga temperaturer som delar upp metan i kolmonoxid och väte som blir till syntesgas. I katalytiska reaktioner omvandlas den till en blandning av olika kolväten vilka är dyra att förädla och separera till olika energiråvaror och kemiska produkter, skriver Technology Review.

Under lång tid har kemister letat efter katalysatorer som kan eliminera steget med syntesgas och direktomvandla metan till olika kemiska ämnen.

Att hitta lämpliga katalysatorer har varit ett tidsödande arbete där kemister analyserar hur de fungerar och sedan räknar ut vilka kombinationer av olika ämnen som kan förbättra processen.

Siluria har utvecklat en helt annan metod med ett automatiskt system där hundratals olika katalysatorer snabbt syntetiseras och testas hur väl de omvandlar metan till etylen.

- Det som tidigare tog kemister ett år att utföra kan vi göra på ett par dagar, säger Silurias forskningschef Erik Scher till Technology Review.

- Hittills har vi testat över 50 000 olika katalysatorer.

För att visa investerare att tekniken kan skalas upp till kommersiell produktion och integreras i existerande raffinaderier och kemifabriker bygger Siluria två demonstrationsanläggningar där den ena ska producera bensin och den andra etylen.

Inom fyra år tror företaget att den första kommersiella produktionsanläggningen kan tas i drift.

Ett skäl till att Silurias teknik anses intressant är de nya metoderna för utvinning av kolväten via så kallad fracking och horisontella borrning. Idag kostar ett fat råolja omkring 100 dollar per fat medan motsvarande mängd naturgas säljs för 20 dollar i USA, skriver Technology Review.