Digitalisering

Bättre TV-bild med nytt internetprotokoll

Med ett helt nytt internetprotokoll ska tv-bilder som överförs via internet bli mycket skarpare än med TCP/IP.

Publicerad

Forskare vid Intel Visual Computing Institute och universitetet i Saarbrücken visar på Cebitmässan i Hannover nästa vecka en ny teknik för att överföra tv-bilder via internet.

När det nuvarande TCP/IP-protokollet utvecklades var internet mest tänkt för text och stillbilder.

I vilken ordning datapaketen kommer fram till mottagaren spelar inte så stor roll när det gäller text och stillbilder, men när videodata kommer för sent eller tappas bort på vägen blir resultatet sämre bild.

- Vid överföring av tv-bilder får bara ett paket på miljonen komma bort om bilden ska kunna jämföras med en satellit-tvbild, säger professor Thorsten Herfet vid Saarbrückens universitet.

Hans forskargrupp har tillsammans med Intelforskare tagit fram ett eget internetprotokoll som bevakar datapaketen bättre. Det tar hänsyn till att datapaketen går genom olika typer av nät, exempelvis fiber vid något tillfälle, sedan kanske dsl-anslutning och vidare till ett trådlöst hemmanätverk eller mobil wcdma-anslutning.

- Vart och ett av dessa nätverk har sina speciella egenskaper och behandlar data på olika sätt, säger Thorsten Herfet.

Forskarna tvingas därför lägga in fler kontrollpunkter utmed datapaketens färdväg.

Elektronikmässan Cebit är öppen mellan 1 och 5 mars.