Startup

Automile vill göra bilen smartare

33-LISTAN. Serieentreprenören Jens Nylander vill göra bilen smartare. Med hjälp av en liten dosa blir det till exempel enklare för föraren att skilja på resor som görs privat eller i tjänsten. Företag får hjälp att planera underhåll av hela sin fordonsflotta.

Publicerad

I sitt senaste bolag Automile säljer Jens Nylander en liten dosa som kopplas till bilens diagnosuttag. Den samlar in data som varvtal, gaspådrag och felsignaler. Och ett antal sensorer i dosan kompletterar med ännu mer, som position och vägens status.

Informationen som samlas in bearbetas på Automiles servrar och presenteras sedan i webbläsare eller appar. Användningsområdena är många.

– Bland de mer uppenbara finns automatiska körjournaler som kan skilja på privat- och tjänsteresor. Vi kan också hjälpa till att planera underhållet och räkna ut ett körindex, ett mått på hur säkert föraren kör, säger Jens Nylander

För privatpersoner är målet att erbjuda ett modernt alternativ till instruktionsboken: Kombinera det som finns i dagens tryckta handbok med data som samlas in från bilen och bygg smarta tjänster. Enkel redovisning av resor du gör i jobbet är ett exempel, nya försäkringsmodeller ett annat. Eller enklare samåkning. Upptäcker Automile att du ofta kör mellan Västerås och Örebro på vardagarna kan Automile hitta andra användare som gör samma resa. Kanske kan ni tänka er att börja samåka?

Konkurrens från fordonstillverkarna oroar inte Jens Nylander:

– Det kommer finnas ett stort intresse för oberoende tjänsteleverantörer. Särskilt företagskunder är rädda för inlåsningseffekter och har ofta fordon från flera tillverkare.

Automile

Gör: Din bil smartare.

Ort: Västerås.

Startår: 2009.

Anställda: 9.

Omsättning 2014: 3 Mkr.

Riskkapital: 43 Mkr.

Huvudägare: Jens Nylander, Jacob Pontén, Felix Rosén.