Digitalisering

3g-förstärkaren kräver tillstånd

För att få använda Zboost eller andra mobilförstärkare krävs tillstånd av Post och telestyrelsen, PTS, och medgivande från sin mobiloperatör.

Publicerad

<p>- Det är operatörerna som har tillstånd att använda frekvenserna så vi lägger oss inte i det, men formellt krävs ett tillstånd från oss, säger Jonas Wessel, chef för avdelningen för spektrumtillstånd hos PTS.</p> <p>- Vi har aldrig nekat någon tillstånd att ha en 3g-repeater och vi har fått flera ansökningar om tillstånd, säger Erik Hörnfeldt, infochef hos Tre.</p> <p>Telia och Telenor uttrycker sig mer svävande. </p> <p>Tillståndet kostar 165 kronor per år i avgift till PTS. </p> <p>Den som använder en repeater utan tillstånd begår ett lagbrott. Det kan </p> <p>i allvarliga fall ge böter eller fängelse i upp till tre månader. </p> <p>Den mest sannolika åtgärden för en så liten sändarcell som Zboost är tillsägelse att stänga av den.</p>