Innovation

3D-värld testar försvarsmaktens kemvarnare

Gasens spridning under olika förhållanden, till exempel dimma, kan återskapas i simulatorn. Foto: FoI
Gasens spridning under olika förhållanden, till exempel dimma, kan återskapas i simulatorn. Foto: FoI

Försvarets forskningsanstalt har skapat en 3d-simulator för att träna på att detektera kemiska stridsmedel.

Publicerad

Försvarsmakten har avancerad utrustning för att upptäcka kemiska stridsmedel och utsläpp av gas från olyckor i industrin. Problemet är att utrustningen, kallad Rapid, är svår att testa på riktigt med de livsfarliga kemikalier den är avsedd att avslöja.

FOI har nu konstruerat en virtuell 3d-miljö för att simulera realistisk spridning av gaser tillsammans med instrumenten. I den kan operatörer träna på scenarior i olika temperaturer, vindförhållanden och avstånd.

I juni 2013 ska simulatorn levereras till Försvarsmakten.