Guld värsta hotet mot hälsan

2011-11-18 14:26  

Utvinning av guld hotar människors hälsa och skadar miljön. Det höga guldpriset accelererar utvecklingen. Det konstaterar en färsk rapport.

Guldpriset påverkar inte bara den globala ekonomin, det driver också på en industri där människors liv och hälsa sätts på spel. Det konstaterar en ny rapport från Blacksmith Institute, en icke vinstdrivande internationell organisation som arbetar med att identifiera och sanera världens mest förorenade områden.

Tillsammans med den schweiziska organisationen Green Cross, har de analyserat data från 2200 så kallade heta fläckar i 47 utvecklingsländer. Det handlar om områden där halterna av giftiga ämnen vida överstiger de gränsvärden som finns. Resultatet har blivit föroreningarnas värstinglista, eller en tio-i-topp lista över hur många människors som blir sjuka eller får kortare liv för att de utsätts för metallerna eller kemikalierna.

Etta på listan är guldbrytning, där 3,5 miljoner människor drabbats av skador på grund av att kvicksilver används vid utvinningen. Kvicksilvret lakar guldet ur sand och sten. Resultatet blir guldamalgam, som i sin tur hettas upp för att få kvicksilvret att avdunsta. På många platser sker upphettningen över öppen låga och arbetarna andas in den giftiga tungmetallen. Med skador på nervsystemet, immunförsvaret och njurarna som följd. För ofödda foster kan utvecklingen av hjärnan skadas. Värst är problemen i små och medelstora gruvor.

-Småskalig guldutvinning står för en tredjedel av kvicksilverutsläppen i miljön i dag, kommenterar fysikern Stephan Robinson, vid Green Cross i Schweiz.

Han påpekar att stigande guldpriser gör att utsläppen också fortsätter att öka.

Bret Ericson, projektledare vid Blacksmith Institute, tror dock inte på att stänga gruvorna eftersom det skulle slunga ut människor i arbetslöshet. I stället förespråkar han en billig teknik som hanterar kvicksilverånga i ett slutet system och återvinner den.

Oljeindustrin med kringindustrier finns inte med på listan. Enligt Stephan Robinsson beror det på att de inte kunnat få fram tillräckligt med data för att beräkna hur industrin påverkar hälsan och livslängden hos de som exponeras. Hans bedömning är att de annars hade funnits med bland värstingarnas tio-i-topp.

Den enda förorening på listan som förekommer naturligt är arsenik i grundvattnet, ett problem som är stort länder som Indien och Bangladesh.

Värstingarnas tio- i -topp

1. Kvicksilver från guldbrytning. Skadar och minskar livslängden hos 3.5 miljoner människor

2. Blyföroreningar i industriparker - 3 miljoner

3. Bekämpningsmedel från jordbruk - 2,2 miljoner

4. Blysmältning - 2 miljoner

5. Krom vid garvning av läder - 1,8 miljoner

6. Kvicksilverrester från annan gruvdrift än guld - 1,5 miljoner

7. Blyföroreningar från gruvdrift - 1,2 miljoner

8. Blyföroreningar från felaktig batteriåtervinning- 1 miljon

9. Arsenik i grundvattnet, minst 750 000

10. Bekämpningsmedel, tillverkning och lagring, fler än 700 000

Källa: Blacksmith Institute och Green Cross.

Ulla Karlsson-Ottosson

Mer om: Hälsa Guldgruva

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer