KARRIÄR

Underskatta inte din motpart – tre tips för ”produktiva” konflikter

Schackpjäser grå närmast och svarta lite längre bort.

Få välkomnar dem, men faktum är att konflikter och oenighet på kan leda till ökad kreativitet. Nyckeln är att inte underskatta sin motpart, visar en amerikansk studie.

Konflikter och oenigheter uppstår hela tiden, inte minst på arbetsplatser. Ändå var ”kamp” och ”dysfunktion” vanligast när 500 chefer fick sätta ord på hur de upplever konflikter på sina företag. Så borde det inte vara, menar fyra akademiker, med specialiteter som beteendevetenskap och management, bakom en studie som bygger på intervjuer med sammanlagt 2 000 personer.

I en artikel i Harvard Business review har de fyra plockat fram tre tips från sin forskning som kan göra oss bättre på att vara oense:

Fokusera på det du behöver lära dig

De flesta går in i en diskussion med tanken att bevisa sin poäng. Men en ansats att vilja lära sig och förstå den andra sidans argument är mer fruktbart. I en av delstudierna fick deltagarna välja på två (fiktiva) samtalspartners som de skulle diskutera ämnet ”kvinnor i techbranschen” med. 78 procent valde att prata med den samtalspartner som uppgavs vilja ”lyssna och förstå”.

Underskatta inte andras vilja att lära av dig

Utfallet av en diskussion eller konflikt påverkas i stor utsträckning av vilka känslor man upplever – eller tror – att motparten har under samtalet. En person som upplever att motparten inte lyssnar eller visar att den förstår ens argument kan i ilska storma ut från rummet trots att den gick in med en öppen och ödmjuk känsla inför samtalet. Studier visar också att många (42 procent) har ”lyssna och förstå” som ett av sina egna huvudmål i diskussioner. I samma studie trodde dock bara 16 procent att deras motpart i ett samtal skulle ha samma intention. Därför är det upp till dig att ha en mer positiv inställning till motpartens intentioner, skriver akademikerna.

Var tydligt med dina intentioner

Siffrorna här ovanför visar alltså att din samtalspartner i de flesta fall kommer att förutsätta att du inte vill lyssna på dem. Därför menar de fyra akademikerna att du, innan du framför dina egna argument, bör säga något i stil med: ”Det här är ett viktigt ämne. Jag är nyfiken på vad folk som har en annan åsikt än mig tänker om frågan”.

”Botemedlet” mot dysfunktionella konflikter är med andra ord att ändra din motparts uppfattning om dina intentioner, avslutar artikelförfattarna.