Karriär

Stoppa stressen chefens ansvar

Har du stressigt på jobbet? Du är inte ensam. Sex av tio arbetsplatser saknar förebyggande arbete.

Publicerad

Psykisk ohälsa på grund av bland annat stress är i dag det snabbast växande arbetsmiljöproblemet. Trots det saknas förebyggande arbetsmiljöarbete för att identifiera, dokumentera och åtgärda risker för stress i 60 procent av företagen som Arbetsmiljöverket inspekterat.

- Det är oroväckande. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheten har besökt 1 700 små och medelstora arbetsplatser inom bland annat tillverkning och transport. Krav på rutiner, undersökning och åtgärder riktades till två tredjedelar av arbetsgivarna inom tillverkning. Andelen inspektioner med krav på åtgärder var något lägre inom transport, samt bank och finans.

Samtidigt visar en färsk rapport från Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården att det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan psykisk ohälsa och: 

  • små möjligheter till påverkan i kombination med höga krav
  • pressande arbete och liten belöning i förhållande till ansträngning
  • osäkerhet i anställningen; nedläggningshot
  • upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen

Håkan Olsson pekar på att få arbetsplatser är förskonade från stress och hög arbetsbelastning.

- Men effektiviseringar och hårdnande konkurrens kan ha ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får bära och som kan bli kostsamt, inte bara för dem som drabbas. Om en utarbetad medarbetare tvingas bli långvarigt sjukskriven kan det bli dyrt för arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren saknar egen kompetens för att ta itu med stress som drabbar medarbetarna – be om hjälp, råder Håkan Olsson. Företagshälsovården kan vara ett alternativ. Och det är arbetsledningens ansvar att se till att personalen har en rimlig arbetssituation.

- För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av stress och hög arbetsbelastning, säger Håkan Olsson.

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook