Starta eget och driva företag

Foto: Alamy

GUIDE. Allt fler ingenjörer går från att vara anställda till att bli egna företagare, men innan du startar så är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vilken hjälp du kan få. Här kommer lite matnyttig information för dig som tänker ta steget.

Starta eget som anställd

Om du är anställd och vill starta eget, kontrollera följande:

- Finns det något i ditt anställningsavtal som begränsar din möjlighet att starta företag?

- Kolla med din arbetsgivare om du kan ta tjänstledigt för att starta eget företag. Du har rätt att ta sex månaders tjänstledighet för att driva eget företag, men verksamheten får inte konkurrera med arbetsgivarens eller innebära ”väsentlig olägenhet” för denne.

- Att ta över ett redan befintligt företag kan vara ett snabbare sätt att komma igång med ett eget företagande.

Att ta betalt

En av de viktigaste frågorna är hur mycket du ska ta betalt för dina varor/tjänster och din tid. Gör noggranna kalkyler och ta hänsyn till hur din tjänstepension påverkas av olika handlingsvägar, eftersom den är en viktig del av din sammanlagda pension. Ta inte för lite betalt i din iver att komma in på marknaden, det kan senare vara svårt att höja priset. 

Arvodet ska förutom lönekostnader också täcka:

- kontorshyra
- försäkringar
- telefon/IT
- kompetensutveckling
- bokföring
- övrig administration

Andra faktorer att ta med i beräkningen:

- om du är specialist med ett unikt kunnande, då kan du ta mer betalt
- hur stor marknadens efterfrågan är för de tjänster du erbjuder
- du kan behöva marginaler för oförutsedda händelser t ex kundförluster eller perioder utan uppdrag.

Skaffa bra försäkringsskydd

Det är viktigt att ha ett bra försäkringsskydd. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom innebär kan få tunga ekonomiska konsekvenser. Ta därför reda på vad som händer om du blir långtidssjukskriven och hur ett gott försäkringsskydd bör vara utformat. Ska du arbeta som konsult så är det även viktigt att ha en ansvarsförsäkring om du skulle bli skadeståndsskyldig.

Om företaget inte skulle gå bra

Innan du startar ett företag är det bra att fundera på vad som händer om allt inte går som planerat. Det är viktigt att veta att du även som företagare och a-kassemedlem har rätt till a-kasseersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

Den ersättning som a-kassan står för kan dock vara svår att klara sig på. Om du har tecknat en inkomstförsäkring så blir din ersättning vid arbetslöshet avsevärt högre. Inkomstförsäkringen ger dig 80 procent av din a-kassegrundande inkomst under cirka sex månader.

Teckna avtal

Om du arbetar som konsult kommer du att få teckna olika konsultavtal och ska du driva företag tillsammans med andra så är det nödvändigt att redan från början teckna ett kompanjonavtal. Exempel på vad som behöver finnas med i ett konsultavtal:

- uppdragsbeskrivning
- när ska uppdraget utföras
- ska det utföras enskilt eller i grupp
- hur ska rapportering ske
- kvalitetskontroll
- test/utvärdering, uppföljning
- avtals- och uppsägningstid
- ersättning
- betalningsvillkor
- sekretessförbindelse
- rättighet till uppdragets resultat
- konkurrensförbud
- ändringar och tillägg till avtalet
- force majeure
- agerande vid en eventuell tvist

Checklista för nyföretagare

Det finns en hel del att tänka på för dig som funderar på att starta eget. Använd dig av Ingenjörskarriärs lista över stegen till ett eget företag för att skaffa dig ännu bättre koll.

Checklista

Du kan ha rätt till tjänstledighet för att prova på att starta ett företag.

Gör en realistisk budget.

Du är bokföringsskyldig från det att du startar ett företag.

Registrera ditt företag hos Bolagsverket.

Kontakta Skattemyndigheten (bland annat för info kring skatteregler).

Upprätta ett kompanjonavtal om ni är flera som ska driva företaget.

Se över ditt försäkringsskydd, både för sak- och personförsäkringar.

Gör pensionsinbetalningar.

Fundera över hur du kan använda internet och sociala medier på bästa sätt.

Ta reda på vad som händer om du blir sjuk.

Ta reda på vad som händer om företaget går dåligt eller läggs ner. A-kassa? Inkomstförsäkring?

Sveriges Ingenjörers expert Anders Hallgren

Debatt