Karriär

Så väljer du rätt hörlurar till videomötet

ebastian Waechter, audionom och doktor i klinisk medicin med inriktning på audiologi vid Lunds universitet. Foto: Privat/Claudia Mañas
ebastian Waechter, audionom och doktor i klinisk medicin med inriktning på audiologi vid Lunds universitet. Foto: Privat/Claudia Mañas

Hörlurar har blivit en stor del av vår vardag – inte minst under jobbdagar med intensiva videomöten. Men kan dessa ibland ljudstökiga digitala miljöer även påverka vår hörsel negativt? Och kan vissa hörlurar öka riskerna? Ny Teknik har frågat en hörselforskare.

Publicerad

Konkurrerande ljudkällor, dåliga mikrofoner och brus spelar roll för den utmattning vi kan uppleva under digitala möten, men risken för hörselskador är mer komplex.

Påverkan på hörseln avgörs exempelvis av genetiska faktorer och vår hjärt-kärlhälsa, som påverkar blodflödet till innerörats känsliga hårceller. Men risken för hörselnedsättning kan även kopplas till hur länge vi exponeras för höga ljud.

– Hörlurar i sig innebär inte att riskerna ökar, men vi ser att det finns skillnader i hur starka ljud människor föredrar att lyssna på beroende på vilka hörlurar de använder, säger Sebastian Waechter, audionom och doktor i klinisk medicin med inriktning på audiologi vid Lunds universitet.

Earbuds lockar till högre volym

Forskning om musiklyssnande visar att så kallade earbuds, exempelvis Airpods som placeras i ytterörat, verkar locka till högre ljudvolymer, medan användare av in ear-modeller (som går längre in i  örat) tycks nöja sig med lägre ljud.

För så kallade over ear-lurar, i synnerhet de som helt omsluter örat, är viljan att dra upp ljudet ännu mindre.

Förklaringen är att våra ljudpreferenser till stor del utgår från buller och brus i bakgrunden.

– Om du har bakgrundsbuller så kommer du vilja höja volymen för att kunna höra bättre, och ju mer hörlurarna dämpar bullret desto mindre behöver du höja ljudet.

Upplevelsen inte i proportion till risken

Ljudnivån vid ett vanligt samtal ligger på 50-65 decibel, alltså under gränsvärdet för skadligt buller som är 80 decibel under en arbetsdag. Men för personer som redan hör lite dåligt kan stökiga samtalsmiljöer innebära att lurvolymen behöver höjas.

Här uppstår en risk eftersom vårt hörselsystem är bra på att uppfatta skillnader i frekvens, alltså tonhöjd, men sämre på att förstå skillnader i ljudstyrka.

– Om man höjer ljudet med tre decibel kanske det upplevs en aning starkare, men det innebär en fördubbling av risken för hörselnedsättning. Vår upplevelse står alltså inte i proportion till risken.

Sebastian Waechter menar att mer forskning behövs om den nya digitala möteskulturens eventuella påverkan på hörseln, framför allt för att identifiera vilka deltagare som löper risk att få en försämring.

– Har man redan en hörselnedsättning som gör att man behöver skruva upp ljudet en del, eller har hjärt-kärlproblem, så skulle det absolut kunna vara problematiskt med för mycket lyssnande. Men gemene man, som lyssnar på ett samtal med vanlig ljudnivå, tror jag inte har någon särskild risk.

Bästa luren beror på situationen

Vilka hörlurar som är lämpligast ur hörselsynpunkt beror på ljudsituationen under videomötet. Finns det störande konkurrerande ljud är brusreducerande utanpåliggande lurar, som är anpassade för både stökig och tyst miljö, att föredra menar Sebastian Waechter.

I en stillsammare samtalsmiljö innebär sådana over ear-lurar däremot inga ytterligare vinster jämfört med in-ears som placeras inne i hörselgången.

– Utifrån vad vi vet i dag från musiklyssnande bör man i en bullrig mötesmiljö ha lurar som dämpar så mycket brus som möjligt. Och även om man är i en lugn miljö så kanske earbuds inte är det optimala, konstaterar Sebastian Waechter.

Tips för att skydda hörseln

Testa att sänka volymen litegrann för att se hur svagt ljud du kan tolerera för att hänga med i samtalet. Även en sänkning som örat uppfattar som liten kan spela stor roll för att minska risken för hörselnedsättning.

Att identifiera störande ljud kan vara svårt i stora möten. Etablera därför en kultur kring digitala möten där deltagare som inte pratar slår av sin mikrofon. Förekommer mycket brus och buller i mötet finns en risk att man höjer ljudet.

Ta hand om hjärtkärl-hälsan. Sitter vi mycket under jobbdagen påverkas blodflödet i kroppen. Här är det viktigt att röra sig för att kompensera stillasittande. Cykling före arbetsdagen kan även minska negativa effekter på hjärt-kärlhälsan. Försök även att stå mer under dagen.