Karriär

Så startar svenska ingenjörsjättarna om efter restriktionerna

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjönsson
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjönsson
Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Nexer. Foto: Max Alm
Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Nexer. Foto: Max Alm
Scanias kommunikationschef Karin Hallstan. Foto: Scania
Scanias kommunikationschef Karin Hallstan. Foto: Scania
Susanne Eriksson, kommunikationschef på Tyréns Sverige. Foto: Peter Rutherhagen
Susanne Eriksson, kommunikationschef på Tyréns Sverige. Foto: Peter Rutherhagen

Slopade restriktioner från den 29 september innebär grönt ljus för en återgång till kontoren. Men hur startar man om när många medarbetare varit skingrade och kanske inte ens träffat varandra? Så här ser lösningarna ut på fyra ingenjörstunga företag där hybridmodeller blir det nya normala. 

Publicerad

Många har längtat efter att få träffa kollegor igen och slippa digitala mötesstafetter. Andra kanske bävar lite inför morgonpendling och fasta arbetstider på kontor, där allt inte riktigt är som före pandemin. För att stärka samhörighet och gemensam kultur satsar företag nu både på sociala aktiviteter och så kallad reboarding, en strategi för att underlätta medarbetares återstart på arbetsplatsen efter en längre tids frånvaro. 

Sweco: Chefer och medarbetare bör ses och lära känna varandra

Anställda på Sweco kunde i veckan återvända till kontoren. Teknikkonsultföretaget har nyligen sjösatt en ny organisation, men medarbetarnas möjligheter att jobba hemifrån kommer inte att förändras. 

– Även om vi redan före pandemin hade en hög grad av distansarbete tror vi att detta kommer öka ännu mer, vilket betyder nya arbetssätt för många chefer och medarbetare, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco i Sverige.

Inför återgången till kontoren har webbinarier arrangerats för chefer, och alla anställda har kunnat ta del av stödmaterial om exempelvis hybridmöten och social samhörighet. 

– Vi uppmuntrar våra chefer och medarbetare att ses i olika aktiviteter och konstellationer med syfte att knyta an till, och lära känna, både nya och gamla kollegor bättre. Möten och träffar för nya grupperingar blir också en viktig del i arbetet med vår nya organisation.

Nexer: Alla chefer uppmanas att ha reboarding

På Nexer, före detta Sigma IT, kommer medarbetare att kunna varva distans- och kontorsarbete i en hybridmodell som fanns redan före pandemin. 

Företaget ser nu över arbetsmiljön och anpassar teknisk utrustning för att stötta det kombinerade arbetssättet. Chefer ska också coachas i ledarskap för hybridmodeller.

– Vi tror att det hybrida arbetssättet är här för att stanna och nu jobbar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra så det på bästa sätt passar för oss på Nexer, säger Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Nexer.

Företaget satsar också på olika former av sociala aktiviteter för att stärka företagskulturen och trivseln, liksom så kallad reboarding för att underlätta återstarten för medarbetare.

– Det är en utmaning både för den nyanställda, chef och övriga medarbetare när man inte kunnat träffas och lära känna varandra. Därför har vi fokus på detta nu när vi kan träffas igen. Alla chefer uppmanas att ha en reboarding på kontoret för nyanställda så att de får lära känna både kollegor och verksamheten. 

Scania: Möjlighet att träffas igen bidrar till lagkänsla

Även tjänstemän på lastbilstillverkaren Scania kommer att kombinera jobb på kontor med distansarbete.

– Vi kommer delvis att återgå till kontorsarbete. Dock inte alla samtidigt eller fullt ut, utan med flexibilitet och anpassning efter var olika uppgifter är mer lämpade att utföras, säger Scanias kommunikationschef Karin Hallstan.

Företaget kommer däremot inte aktivt jobba med någon särskild strategi i samband med att fler nu kan samlas på kontoren. 

– Återgången till kontor och möjligheten att träffas på riktigt igen tror vi kommer att bidra i sig till både lagkänsla, samarbete och motivation. Många har längtat efter att träffa varandra.

Tyréns: Kontoret den huvudsakliga arbetsplatsen

På konsultföretaget Tyréns kommer kontoret att vara den huvudsakliga arbetsplatsen framöver, men en ny policy som utgår från en hybridlösning har tagits fram. Den innebär att medarbetare efter samråd med chefer kan jobba på en annan plats 2-3 dagar i veckan. 

Tyréns har under pandemin haft digital onboarding av nya medarbetare. Man har även haft online-träffar för att inspirera medarbetare och skapa en vi-känsla. Under återstarten ska chefer arbeta med reboarding av hela verksamheten. 

– För cheferna som ansvarar för detta finns samtalsstöd för att fånga upp utmaningar och frågeställningar från medarbetarna. Vi kommer också starta igen med våra sociala aktiviteter som frukostmöten, fester och hälsofrämjande aktiviteter. Att skapa och återskapa teamkänsla är prioriterat, säger Susanne Eriksson, kommunikationschef på Tyréns.