Karriär

Så övertygar du chefen om att du behöver ett kompetenslyft

Dags för uppgradering? Foto: Unsplash

Behöver du bättra på dina yrkeskunskaper men har svårt att få gehör hos chefen? Här är några tips.

Publicerad

Behovet av kompetenshöjande insatser är stort under kommande år, men för många företag innebär utbildningsinsatser en utmaning eftersom tid och resurser måste avsättas. Därför kan medarbetare själva behöva argumentera för ett kompetenslyft. I en artikel i Fast Company ges några tips på hur du kan övertyga chefen om att du behöver bättra på yrkeskunskaperna: 

Visa viljan att utvecklas

Anställda som anses lämpliga för kompetenshöjande insatser har ofta visat att de brinner för kontinuerligt lärande i sin nuvarande roll. Låt därför din motivation och vilja att utvecklas synas. Håll koll på branschtrender och den senaste tekniken. Ta del av nyhetsbrev inom ditt yrkesområde och följ branschledare på sociala medier. Dela med dig av relevant kunskap och insikter till dina teammedlemmar. Ett annat sätt kan vara att delta i online-kurser och webbseminarier. Låt chefen veta hur du tagit till dig kunskaper som kommit till nytta i olika projekt.

Hitta stöd

När du formulerar utvecklingsmål kan det vara bra att vända sig till en mentor för att reda ut behov och utmaningar. Ett annat tips är att leta upp förebilder med den kompetens du eftersträvar inom eller utanför företaget. Fundera över hur liknande kunskaper skulle kunna gynna din nuvarande roll och framtida önskemål. Det kan också vara bra att hitta personer på den egna arbetsplatsen som kan hjälpa till att lobba för ditt behov av kompetensutveckling.

Ha en dialog med chefen

Brist på karriärutveckling och utmaningar i jobbet är vanliga anledningar till att anställda lämnar ett företag. Prata därför med chefen om dina karriärmål. Resonera om hur du, chefen och företaget kan stödja din vision. Innan du inleder en dialog bör en inventering av aktuell kompetensnivå och prestationer inom din nuvarande roll ha gjorts. Det blir en utgångspunkt för att du nu vill diskutera nästa steg. Det är också viktigt att vara tydlig med hur en kompetenshöjning gynnar både dig och företaget.