Karriär

Så jobbar framtidens chef

Om 20 år ställs helt andra krav på ledarskapet än i dag. Experten har listat vad som krävs. Foto: Colourbox
Om 20 år ställs helt andra krav på ledarskapet än i dag. Experten har listat vad som krävs. Foto: Colourbox

Om 20 år kommer ledarskap att handla om att ställa de rätta frågorna, överlåta makten till medarbetarna samt att organisera för kaos. Det är budskapet från författaren och ledarskapsexperten Rick Smith.

Publicerad

I en krönika på Forbes.com sammanfattar han framtidens ledarskap i sex punkter.

1. Frågor i stället för svar. Teknisk utveckling och än mer utbyggda funktioner för insamling av kunskap kommer att ge en verklighet fylld med en svårgenomtränglig mängd information. Nyckeln till framtidens ledarskap blir istället förmågan att ställa rätt frågor.

2. Mer makt åt medarbetarna. Glöm hierarkiska organisationer. I framtiden är behoven av snabba, marknadsbaserade beslut så stora att det inte finns tid för toppstyrning.

- Beslut kommer att fattas av medarbetare som i sin tur arbetar närmast kunderna. De bästa ledarna kommer att bli de som välkomnar den här extrema maktförskjutningen och istället fokuserar på att säkerställa kvalitet och risktänkande, skriver Rick Smith.

3. Plats för personifiering. Känns den här scenen bekant: en grupp chefer sitter i ett slutet konferensrum för att besluta om tjänster och produkter som de tror kunderna efterfrågar? Glöm den. Klassiska utgångspunkter som pris, produkt, placering, marknadsföring kommer att övertrumfas av framtidens melodi: Personifiering.

- 3D-skrivare kommer att göra det möjligt att skapa exakt det vi som enskild konsument efterfrågar, konstaterar Rick Smith som ett exempel.

Ledarskap om 20 år handlar om att se individens behov och skapa system som kan möta det.

4. Organisera för kaos. Stabilitet och likriktning byts ut mot konstant förändring - och det i en allt snabbare takt. Långsiktig planering blir mindre viktigt och större fokus läggs på chefens förmåga att snabbt anpassa sitt ledarskap, sina medarbetare och sitt företag till en föränderlig omvärld.

5. Fokus på tillväxt. Den tekniska utvecklingen kommer att ge fler robotar och färre människor som utför jobben.

- Kampen om konkurrensfördelar kommer att vinnas av företag som konsekvent fokuserar på att uppfinna och kommersialisera nya produkter och tjänster.

Den framtida chefens uppgift i jakten på tillväxt: Peppa till entreprenörskap.

6. Fyll ett syfte. Anställda kommer att ställa högre krav på sina arbetsgivare och vilka produkter de sammankopplas med. Ledarskap i framtiden handlar om att ge mening och mål till medarbetare som annars snabbt väljer en helt annan arbetsgivare.