Karriär

Ny studie visar: Chefer mår allt sämre

Långtidssjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat dramatiskt senaste sex åren.

Publicerad

– En chef ska ständigt vara tillgänglig och sedan sitter de och skyfflar mejl på kvällstid, säger Lena-Karin Allinger, organisationskonsult på Previa.

Trenden är tydlig, chefsrollen blir mer pressad, åtminstone om man ska tro frekvensen av sjukskrivningar. Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa nästan tredubblats, enligt företagshälsovårdsföretaget Previas studie bland 12 300 chefer.

– Ökningen som vi ser är ganska dramatisk, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Värst för kvinnor

Och den har ändrat karaktär. Korttidsfrånvaron har snarast minskat medan långtidsfrånvaron skjutit i höjden, ofta till följd av psykosociala orsaker. Allra värst är det för kvinnliga chefer, vilket enligt Lena-Karin Allinger hänger ihop med att de oftare chefar i den offentliga sektorn där personalgrupperna är större.

Problemet med att chefernas korttidsfrånvaro är relativt låg, är att varningsflaggorna då inte syns. Att en medarbetare borta många kortare perioder fungerar ofta som en varningsklocka.

En typisk chefsdag är fylld av möten.

– Sedan får man hantera de andra uppgifterna på kvällstid, säger Lena-Karin Allinger.

Chefer blir lätt ensamma

I takt med att många företag bantar den administrativa personalen, så landar de uppgifterna hos cheferna, vilket skapar stress och en känsla av att tappa kontrollen.

Fortfarande är chefer mindre långtidssjukskrivna än medarbetarna. Fokus i sjukskrivningsdebatten har därför mest kommit att handla om ickecheferna. Men vem tar hand om chefen?

– Det är en bra fråga, det finns en tendens att man tappar bort chefernas arbetsmiljö. Chefer blir lätt ensamma, det är vikigt med nätverk, att ha kontakt med varandra, säger Lena-Karin Allinger.

Chefer som mår dåligt riskerar dessutom ge en spiraleffekt. Underlydande som har en chef som inte är närvarande kan spilla över på personalen i stort, i form av ökad ohälsa.

Fakta / Studien i siffror

Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år.

För kvinnor är motsvarande ökning 49 till 113 dagar.

Ett annat sätt att visa ökningen är den totala sjukfrånvaron för chefer som ökat från 0,7 procent till över 1,2 procent. En procent motsvarar ungefär 2,5 sjukdagar per person och år.

Källa: Previa