Karriär

Ny lag: Fransmän får strunta i jobbmejlen

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Från och med nu får fransmän ignorera de jobbmejl som arbetsgivaren skickar utanför arbetstid.

Publicerad

Den nya franska lagen började gälla från årsskiftet och handlar om att anställda har rätten att ”logga ut” från e-post, smarta telefoner och annan elektronisk utrustning när arbetsdagen är slut.

”De här åtgärda är gjorda för att garantera respekten för viloperioder och balansen mellan arbete och familje- och privatliv”, enligt ett uttalande från franska regeringen, som återges av CNN.

Lagen gäller för företag som har 50 eller fler anställda, och företagen måste förhandla fram nya riktlinjer med sina anställda om vad som gäller med e-post. Om parterna inte kommer överens så måste företaget tydligt ange när de anställa kan väntas vara tillgängliga på mejlen och inte.

Läs mer:

Franska fackförbund har länge stridit för rätten att ”logga ut” och hävdar att den digitala tekniken har skapat en ”explosion av gratisarbete” som tvingar anställda att jobba utanför sin vanliga arbetsvecka.

En del franska företag har redan spärrat anställdas arbetsredskap så att de inte ska kunna använda dem utanför arbetstid. Andra stänger till och med ner sitt e-postsystem nattetid.

Läs mer:

Sedan år 2000 har Frankrike 35 timmars arbetsvecka, men vissa industrier har tillåtits undantag från den bestämmelsen.

E-postlagen är den senaste av regeringens ändringar i arbetsrättsliga lagar. I fjol blev det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda och att minska övertidsersättningen, ett beslut som följdes av strejker i landet.