Karriär

Mansdominerade team får kvinnor att avstå ledarskap

Foto: Science Photo Library
Foto: Science Photo Library

När män är majoritet på arbetsplatsen minskar kvinnors intresse för ledarskap. Sämre självförtroende och mindre förväntningar om stöd kan ligga bakom oviljan, enligt ny forskning.

Publicerad

Forskare vid Handelshögskolan i Göteborg och Stockholm har i en studie velat undersöka om könsfördelningen på arbetsplatser kan påverka kvinnors intresse för ledande roller. Bakgrunden är det inkomstgap som främst orsakas av att kvinnor generellt jobbar inom andra sektorer och på andra positioner – trots likvärdig utbildningsnivå som män. 

– I studien undersöker vi om mansdominerade miljöer i sig kan vara en orsak till att kvinnor tenderar att välja utbildningar och karriärvägar som ger sämre lön och karriärutveckling, och därmed bidra till de ihållande könsskillnader vi ser på arbetsmarknaden, säger Eva Ranehill, forskare i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av medförfattarna till studien i ett pressmeddelande

I ett experiment delades deltagare slumpvis in i grupper med en majoritet av män eller kvinnor. Alla fick lösa en individuell uppgift för att sedan komma fram till gemensamt svar i grupperna, där även en ledare skulle väljas. Studien visar att i de mansdominerade grupperna fanns ett mindre intresse bland kvinnor att leda arbetet. 

–  Vår analys indikerar att lägre självförtroende och låga förväntningar på gruppens stöd spelar störst roll både för det genomsnittliga könsgapet i ledarskapsvilja och för hur kvinnors ledarskapsvilja påverkas av gruppens könssammansättning, konstaterar Eva Ranehill.

Om kvinnor påverkas negativt av att befinna sig i minoritet, kan det vara en förklaring till att färre kvinnor arbetar i vissa branscher och når toppositioner, menar forskarna. 

Studien ”Gender and willingness to lead –  does the gender compositon of teams matter? är accepterad för publicering i Review of Economics and Statistics.