Karriär

Köpte dyra spelkonsoler på företagskontot – får behålla jobbet

En anställd på Securitas avskedades sedan han köpt drönare och spelkonsoler. Men tingsrätten ger honom rätt att behålla jobbet. Foto: Johan Nilsson / TT, Pontus Lundahl / TT
En anställd på Securitas avskedades sedan han köpt drönare och spelkonsoler. Men tingsrätten ger honom rätt att behålla jobbet. Foto: Johan Nilsson / TT, Pontus Lundahl / TT

En anställd på Securitas avskedades sedan han köpt drönare och spelkonsoler i bolagets namn och förvarat dem i sitt hem. Men han hann inte bryta upp förpackningarna och tingsrätten ogiltigförklarar avskedandet.

Publicerad Uppdaterad

Dags att söka nytt jobb? Här hittar du de hetaste ingenjörsjobben!

Förutom inköpet av fyra drönare för drygt 10 000 kronor per styck och tre spelkonsoler för uppåt 10 000 kronor ska mannen som var avdelningschef på Securitas också ha byggt ett privat hemlarm med utrustning från företaget. Han har låtit företaget stå för abonnemanget samt köpt tre telefonfodral till sin cykel i företagets namn.

Avdelningschefen hävdar att han förvarat drönarna och spelkonsolen i sitt garage under några månader i väntan på att det skulle användas av företaget. Den versionen stöds av att förpackningarna var obrutna när de överlämnades till företaget.

En omständighet som talar emot mannen är att hans attesträtt understeg inköpens värde men han kom runt det genom att dela upp köpet i två omgångar. Det förklarar han med att han gjorde ett köp i butik och ett online.

Tingsrätten: Förvaringen var olämplig

Tingsrätten pekar på flera omständigheter som talar för att avdelningschefen hade för avsikt att använda drönarna och spelkonsolerna för eget bruk. Men hans förklaringar har inte motbevisats av företaget och därför kan inte anklagelserna mot honom anses styrkta.

Däremot anses påståendena om hemlarmet och telefonfodralen vara styrkta.

Tingsrätten anser sammantaget att förvaringen i garaget under en längre tid var olämplig. Han borde åtminstone ha informerat sin chef om drönarna som låg i garaget i nästan ett halvår. Tingsrätten konstaterar att Arbetsdomstolen (AD) i sin praxis sett strängt på tillgrepp på arbetsplatsen men den förvaring som nu skett kan inte anses så ohederlig att den utgör laga grund för avskedande.

Skäl att kritisera agerandet

Frågan är då om alla omständigheter tillsammans utgör laga grund för avskedande. Här påminns om att AD tidigare uttalat att det kan ställas höga krav på medarbetare i säkerhetsbranschen. Men då har det handlat om risk för skadat förtroende gentemot kunder och tillståndsgivande myndigheter. Det har det dock inte varit fråga om här och dessutom har den ekonomiska skadan för Securitas inte varit nämnvärd.

Därför ska avskedandet ogiltigförklaras. Men eftersom det finns skäl att kritisera hans agerande får han nöja sig med 50 000 kronor i allmänt skadestånd mot begärda 180 000 kronor. Han ska därtill ha ut sin månadslön som uteblivit sedan avskedandet.

Securitas har överklagat domen till Arbetsdomstolen.