KARRIÄR

Klarar du matematikfrågorna från årets högskoleprov?

Höstens högskoleprov genomfördes 22 oktober.
Höstens högskoleprov genomfördes 22 oktober.

Högskoleprovet har flera delar med problemlösning. Här är alla 24 frågorna i XYZ-delen. Testa dig själv! 

Provpass 1

(Svar längst ned i texten)

Provpass 2kolla dina svar här

Facit

Provpass 1: 

1 C 

2 C

3 A

4 B

5 D

6 D 

7 C

8 C 

9 D 

10 C

11 D

12 D

Provpass 2:

1 B 

2 C 

3 D 

4 B 

5 A 

6 B 

7 A 

8 A 

9 D 

10 C

11 B 

12 C

Källa: UHR

fakta

Högskoleprovet

• Högskoleprovet infördes 1977. Det ges två gånger per år.

• Sedan 2011 har provet sitt nuvarande utförande. Det består av 160 uppgifter i åtta delprov, fyra verbala och fyra kvantitativa, uppdelade på fyra provpass som ska genomföras på vardera 55 minuter. 

• De kvantitativa delproven hete XYZ, KVA, NOG och DTK. De verbala delproven heter ORD, LÄS, MEK och ELF. 

• Högskoleprovet konstrueras av Umeå universitet, förutom den engelska läsförståelsen som Göteborgs universitet håller i.

• Maxpoäng är 2,00. Varje rätt svar ger en poäng, kallad råpoäng. Efter varje provtillfälle skapas normeringstabeller som avgör hur många poäng som ger vilken normeringspoäng mellan 0 och 2,00.  

• Universitets- och högskolerådet ansvarar för högskoleprovet. Sida med alla frågor från högskoleprovet oktober 2023.

Källa: UHR