Karriär

It-attacker skapar osäkerhet hos chefer

Foto: Ivan Chiosea/Alamy
Foto: Ivan Chiosea/Alamy

Dålig it-säkerhet och myndigheters ingripanden oroar företagsledare mest, enligt en enkätundersökning där 450 chefer från brittiska multinationella företag och 50 chefer från europeiska multinationella företag deltog.

Publicerad

– Om det förekommer ett stort antal it-attacker som får stor uppmärksamhet skapas osäkerhet i styrelserummen, säger Dave Brosnan, chef vid försäkringsbolaget CNA Hardy som gjort undersökningen.

En fjärdedel av cheferna pekar ut it-säkerhet som det största orosmolnet, medan 23 procent oroar sig mest för regleringar. För ett halvår sedan var siffrorna 14 respektive 8 procent.

I maj träder EU:s nya dataförordning GDPR i kraft. Bland annat måste bolag redovisa för myndigheter hur och i vilket syfte man samlar in data. Bara hälften av företagen i undersökningen ansåg sig vara redo för den nya förordningen.