Karriär

Han vill bekämpa funktionell dumhet på jobbet

Alla tenderar att vara i dumhetsproduktionsbranschen, enligt Mats Alvesson. Men särskilt stora organisationer har mycket av funktionell dumhet. Foto: Elsa Frizell
Alla tenderar att vara i dumhetsproduktionsbranschen, enligt Mats Alvesson. Men särskilt stora organisationer har mycket av funktionell dumhet. Foto: Elsa Frizell

Trots att vi anser oss vara välutbildade och eftertänksamma är vi snäva i våra tankar. Mats Alvesson sätter strålkastarljuset på den funktionella dumheten och efterfrågar mer kritiskt tänkande i organisationer.

Publicerad

För några år sedan myntade Mats Alvesson, professor i organisation och ledning vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, begreppet funktionell dumhet. Nu anser han att den funktionella dumheten breder ut sig explosionsartat, och att det kan få förödande konsekvenser.

Tillsammans med André Spicer, professor i organisationsteori vid Cass Business School på City University i London, skrev han 2017 boken The Stupidity Paradox som nyligen kommit på svenska. Dumhetsparadoxen innebär att organisationer anställer begåvade människor som i slutänden gör dumma saker.

Kortsiktigt kan de producera goda resultat men långsiktigt kan de bana väg för katastrofer. Bankkrisen 2008 i USA är ett sådant exempel.

Till viss del kan den funktionella dumheten vara bra, menar Mats Alvesson, den fungerar som ett socialt smörjningsmedel. Man är följsam och förutsägbar, stör sig inte så mycket, ingen blir upprörd eller ifrågasatt. När man inte tänker för mycket blir tillvaron mindre krånglig.

– Men det leder också till ett otroligt slöseri med tid och resurser, eftersom vi inte funderar kritiskt och ställer problematiserande frågor.

En av de värsta och vanligaste formerna av funktionell dumhet tycker Mats Alvesson är organisationers värdegrundsarbete med alltför vaga, positiva ord som alla förväntas ställa upp på.

En annan vanlig dumhet är övertron på ledarskapet som ska fixa det mesta. Han lyfter fram begreppet dumhetsledning, där man försöker få folk att inte vara så självständiga utan ställa upp på vad alla andra tycker och tänker.

– Centreringen kring chefen som stjärnan i solsystemet gör att folk väntas ta följare-position och blir därmed passiva.

Ansvaret för att dumhetsbekämpa är allas, anser Mats Alvesson även om ansvaret ökar ju högre position man har.

– Det jag framför allt vill åstadkomma är en medveten om detta. Är man medveten om funktionell dumhet kan man agera klokare och mer självständigt.

Dumhetsbekämpning på jobbet

Ha förnuftsombud, personer som har som tillfälligt jobb eller uppdrag att göra dumhetsbekämpning, på samma sätt som man har skyddsombud. Förnuftsombudet har som arbetsuppgift att samla på sig information om det som inte fungerar.

Ordna dumhetsbekämpningskommittéer, arbetsgrupper som försöker se igenom vad vi håller på med i organisationen. Vad har vi för visioner, värdegrunder, planer, policyer, regelverk, utvecklingsprojekt och vad bidrar de egentligen till, mer än att hålla folk sysselsatta? Vad av allt detta skulle vi klara oss bättre utan? Gör detta utan att snegla på särintressen eller att det är känsligt att ta upp.

Överge myten om konstant positivitet. Bygg upp en negativ kapacitet, det vill säga förmåga till saklig kritik. Ironisera över floskler.